WiFi is niet internet

Eind mei maakte de EU bekend dat er geld komt om op 8.000 plekken vrij toegankelijke wifi hotspots in te richten ( zie ook Link). De reacties op het besluit van Raad, Commissie en Parlement heeft ruime persaandacht gekregen. De teneur van de berichtgeving was overwegend positief.

Een Duitstalige tweet op 29 mei, die tot weinig ophef heeft geleid, plaatste daar wel een kanttekening bij. Het zijn slechts vier woorden “Wifi is niet internet”. Die bewering klopt volledig. Evenzo klopt het dat de plannen van de EU voor de hotspots uitgaan van internet. Er is echter nadrukkelijk geen woord gerept over filtering of andere vormen van limitering. Begrijpelijk, want een persbericht is geen RFP of product factsheet.

Gratis?

Het thema is daarom niet minder interessant. Er zijn veel initiatieven in Europa om tot wifi hotspots te komen. Daartoe worden niet gerekend de afzonderlijke winkels of gebouwen die een dergelijke dienst aanbieden. Er zijn talloze winkelstraten, shoppingmalls, jachthavens en zelfs hele wijken in steden die claimen gratis wifi te bieden. Initiatieven die een stille dood sterven omdat de financiering niet klopt komen nog steeds voor. Tegelijkertijd weten steeds meer partijen dat deze valkuil bestaat en zij gaan op zoek naar financiering. Het gevolg is dat een redelijk aantal projecten is gestart, waarbij de gebruiker “betaalt” door het verschaffen van informatie en het geserveerd krijgen van advertenties. Gratis is dus betrekkelijk.

Transparantie over een beetje internet

Een andere manier om de kosten voor de hotspot onder controle te houden is voorkomen dat er te veel gebruik van wordt gemaakt. Het limiteren van de gratis periode is makkelijk. Evenzo makkelijk is het een groot deel van het internet ontoegankelijk te maken. Zorgen dat de bekende videosites onbereikbaar zijn is vanuit kosten overwegingen zeer begrijpelijk. Ook andere sites en vormen van online content die veel verkeer genereren zijn ontoegankelijk te maken. Daarmee worden meer dan kosten gedrukt. Een gereduceerd aanbod zal tot minder bezoek leiden van doelgroepen die gratis juist heel belangrijk vinden. Anders gezegd, het helpt hangjeugd buiten de deur te houden. Vraag die echter gesteld moet worden of hier nog sprake is van internet of van een beetje internet. En als dat laatste het geval is, moet dat dan niet vooraf voor een ieder duidelijk zichtbaar zijn? Wie met die vraag op het netvlies de min of meer bekende “gratis wifi hotspot” locaties van het land langs gaat zal zien dat daar opvallend weinig sprake is van transparante informatie.

Zo wijst een tweet van vier woorden op een eigenaardige situatie waar de meesten amper weet van hebben. Niet overal waar staat free wifi is er sprake van free access tot het hele internet.

Share: