Wifi in Duitsland – het lijkt mogelijk

Nederlanders die voor het eerst in Duitsland komen en daar de horeca bezoeken valt direct op hoe lastig het daar is gebruik te maken van een wifi verbinding. Veel uitbaters bieden het niet eens aan en zij die dat wel doen hebben daar in onze ogen vaak wel heel omslachtige inlogprocedures voor.

Kronkel

Dat heeft alles te maken met een kronkel in de Duitse telecommunicatie wet. Daar is namelijk de paragraaf Störerhaftung opgenomen en die stelt dat de uitbater van een wifi punt aansprakelijk is voor alle online activiteiten die via zijn wifi en internetverbinding worden ontplooid. Schijnbaar werd het beschouwd als een effectieve manier om uploaders voor te zijn, want de meeste steun voor deze regel kwam uit de hoek van de mediabedrijven. Horeca, maar ook onderwijsinstellingen, vakantieparken en retailers dachten daar anders over. Een van de eerste geschillen over deze bepaling leidde tot een rechtszaak, die escaleerde verder en tenslotte werd duidelijk dat de Duitse Störerhaftung in strijd was met Europees recht.

Fixed

De wet is nu gerepareerd en het lijkt er op dat de meest ridicule bepalingen geschrapt zijn. Het resultaat zal waarschijnlijk wederom inzet worden van procedures. Toch lijkt vooralsnog dat het voor fatsoenlijke ondernemers een stuk makkelijker is geworden fatsoenlijke klanten wifi toegang te geven, zonder hen eerst met omvangrijke online invulschermen de kleren van het lijf te moeten vragen.

Waar deze wetswijziging ook erg belangrijk voor is: nu pas zullen overheden kans maken voldoende geïnteresseerden vinden voor het exploiteren van hotspotzones. Plannen om steden als Berlijn tot een grote hotspotzone te maken zijn er al jaren, maar de absurde bepalingen van de Störerhaftung hebben de uitrol daarvan maximaal afgeremd.

Berlijn

Berlijn – waar in de regel nooit iets op tijd wordt opgeleverd – hoopt nu de achterstand op dat punt versneld te kunnen inhalen. Als de start-up metropool van Europa is dat streven ook zeer begrijpelijk. Helaas voor de bestuurders: de opening afgelopen week van de eerste Wifi hotspot voor het oog van de opgetrommelde pers leidde de nodige spot: het bleek niet mogelijk te connecten met de reclamezuil annex hotspot aan de voet van de Brandburger Tor.

De wettelijke beperking is dan weliswaar weg, de vereiste techniek voor hotspots verdient ook de nodige aandacht.