geld

Wat betekent het einde van gratis geld voor telecom?

Jarenlang was het zeer makkelijk aan geld te komen, want door de lage rentes was dat bijna gratis. Die tijd is voorbij. Sinds een jaar is de rente langzaam maar zeker omhoog gekropen. Een tijdperk is voorbij. Dat raakt ook de bedrijven die met telecom te maken hebben.

Bankencrisis

De extreem lage, ja zelfs negatieve, rente is te linken aan de bankencrisis van 2007-2008. In de jaren daarop is alleen door de rente extreem laag te houden voorkomen dat de economie in veel landen tot stilstand zou komen. Een hele generatie consumenten en ondernemers is opgegroeid met het idee dat het makkelijk was aan geld te komen, voor privé uitgaven of voor investeringen.

Voor ondernemers was er betrekkelijk veel keuze als het om vreemd kapitaal ging. Zowel banken als private investeerders (VC’s) zochten naar bestemmingen voor het geld. Het gevolg was een overaanbod van financiering. Dat is direct te koppelen aan het grote aantal beursgangen in de hele IT sector. De investeerders wilden immers op een gegeven moment wel een concreet rendement realiseren.

De lage rente trok niet alleen een hoop aanbieders en afnemers aan die wellicht minder serieus waren. Goed aan deze periode is ook geweest dat grote infrastructurele projecten eenvoudiger te financieren waren. Dat geldt zeker voor de telecombedrijven. De verglazing van de vaste netwerken en de upgrades van het mobiele deel is mede mogelijk gemaakt door de lage rentes.

Begin 2022 inflatie in vizier

Begin 2022 waren er de eerste indicaties voor een einde aan de fase van gratis geld. De FED gaf namelijk in januari al aan een opwaartse inflatie lijn in het vizier te hebben. Om die onder controle te kunnen houden zouden renteverhogingen in het komende kwartalen onvermijdelijk worden.

Dat ondubbelzinnige signaal is door de andere centrale banken in het Westen opgevangen en vertaald in gelijkwaardige meldingen. De pers en vooral het bedrijfsleven heeft die signalen niet meegekregen. Begrijpelijk want de oorlog in Oekraïne bepaalde van de ene op de andere dag voor de rest van het jaar de voorpagina’s van de kranten.

Accute inflate

De Russische agressie leidde tot een acute verhoging van de inflatie, terwijl de massa niet doorhad dat er al sprake was van opwaartse druk. Daardoor is in het publieke debat, net als in de pers maar een deel van de problematiek begrepen. Het gebrek aan kennis en inzicht speelt nog steeds. In reactie op de inflatie is de rente stapsgewijs verhoogd. De gevolgen daarvan zijn voor consumenten en bedrijven voelbaar. Voor bedrijven is er nog iets heel anders veranderd. De externe investeerders, met name als het geen banken zijn, hebben haast rendement te realiseren. Een deel van de door hen aangeboden gelden komt immers weer van partijen die daar nu een hogere rente voor vragen.

Start-ups

De eerste slachtoffers zijn inmiddels aan te wijzen. Start-ups in elke sector moeten veel sneller dan gepland op eigen benen gaan staan. Dat redden er veel niet en daarom worden er wereldwijd zoveel ontslagrondes doorgevoerd.

Telecom

Telecom in de EU merkt deze onrust ook, maar er is een groot verschil. De bedrijven die de infra beheren hebben namelijk ook financiering uit Europese fondsen. Van plotselinge druk sneller over te gaan tot afbetalen of het uitkeren van hoge dividenden is daar geen sprake. Maar ze hebben natuurlijk ook geld opgehaald bij private investeerders. Vanaf die kant kan dus druk worden opgevoerd. Wat de situatie complexer maakt is dat aan de kant van de toeleveranciers wezenlijk meer sprake is van afhankelijkheid van extern kapitaal van private investeerders.

Dat geld niet langer gratis is zal daarom ook iets zijn dat telecom en aanverwante bedrijven raakt. Het is een extra factor die ertoe zal bijdragen dat het tempo van upgrades en uitrol moet worden afgeremd.