Wat als 2G en 3G verdwijnen – over security risico’s gesproken

Met de komst van 5G wordt communicatie via 2G en 3G lastiger en het vergroot de kans op onderschatte security risico’s. Die zorgen worden daarbij niet geuit door security experts, maar door consumentenorganisaties. En die hebben meer gelijk dan de experts zich realiseren.

2G, 3G beschikbaarheid in Duitsland en elders

De zorgen over de toekomst van 2G en 3G zijn in Duitsland het beste in kaart gebracht. Men constateert er drie zaken. De eerste is dat de uitrol van 5G vordert en dat daardoor 2G en 3G frequenties nodig zijn. Dat was vooraf bekend en is derhalve geen verrassing.

Tweede punt dat consumentenorganisaties zien is dat voor miljoenen (!) gebruikers 2G en 3G een weloverwogen keuze is. Kosten kunnen een rol spelen, maar ook beschikbaarheid van het signaal en de gewenste eenvoud van communicatie. Bij een dumbphone gaat een 4G simkaart niet werken. Derde punt is dat de telco’s niet verschillend uitfaseren. Bij de een kan als eerste 2G verdwijnen, terwijl de concurrentie 3G uitschakelt.

Wat is het risico?

Waar zit het risico en hoe groot is het? Het aantal 2G en/of 3G actieve sim kaarten in Duitsland loopt in de miljoenen. Al die gebruikers laten upgraden is een moeizaam proces. Er zijn immers redenen waarom met niet eerder 4G heeft gekozen. 4G heeft bijvoorbeeld nog steeds geen landelijke dekking in Duitsland.

Het risico bestaat dus dat te snel afschakelen van 2G of 3G groepen gebruikers zal schaden. Dat de consumentenorganisaties specifiek wijzen op ouderen met de voor hen ontwikkelde simpele smartphones maakt duidelijk wat het risico is.

Maar wie beter kijkt ziet nog een risicogroep. Een groot aantal devices werkt met een 2G of 3G simkaart voor simpele signalering. In Nederland moeten die sim kaarten herkenbaar zijn aan het afwijkend nummer. In Duitsland en elders is de garantie er niet dat dit gebruik volledig in kaart is gebracht. Nu zullen mobiele pinautomaten hier niet het grootste risico vormen. Het is meer op het niveau van oudere devices die M2M communicatie doen. Die term M2M dekt daarbij niet geheel de lading. Die heeft alleen betrekking op nieuwe devices.

Identificeren

Er zijn redenen snel in kaart te brengen waar de oudere communicatievormen nog in gebruik zijn en of er alternatieven zijn. Het identificeren van alle toepassingen waarvoor een SIM kaart nodig is meer dan een remote inspectie. De gebruikers moeten worden geïnformeerd. Zoiets kost sowieso veel tijd. Omdat er nu sprake is van beperkte reismogelijkheden vergt het nog meer tijd.