internet network

Was 2022 een goed jaar voor de uitrol van 5G?

De Covid-19 pandemie heeft de uitrol en adoptie van 5G vertraagd, was 2022 daarom het jaar dat een deel van die achterstand is ingelopen? Het antwoord op die vraag is lang en complex, want 5\bij 5G komt veel meer kijken.

Welke 5G?

Sinds 2013 is er funding door de EU voor 5G. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat in 2030 iedere burger en ondernemer in de EU gebruik kan maken van 5G. Een dergelijk statement klinkt goed. Maar wat is 5G eigenlijk en is het voor elk type gebruiker wel het zelfde? Die vragen leggen direct een groot probleem bloot. Als er wordt gesproken over 5G kan het gaan over publieke netwerken en diensten, maar ook over private toepassingen. Alsof dat nog niet complex genoeg is wordt 5G ook vaak in een adem genoemd met begrippen als IoT, smart homes en autonoom rijden.

Bellen en internetten via 5G lijkt op dit moment iets anders dan een technisch probleem te zijn. In meerdere EU lidstaten zijn de frequenties vergeven. Telco’s breiden het aantal masten uit en hebben een aanbod voor de klanten. Punt van aandacht blijft wel het geringe aantal toestellen dat van 5G gebruik kan maken, maar daar kunnen de telco’s en de EU weinig aan doen.

Het aanbod is gering omdat de vraag dat ook is. Zolang eindgebruikers de bestaande toestellen die voor 4G geschikt zijn blijven gebruiken is het verkeersvolume op de 5G netwerken gering en daarmee ook de opbrengsten voor de telco’s. De businesscase voor 5G komt daardoor in de knel. Dat is niet alleen in de EU het geval. In Amerika, waar 5G eerder is gelanceerd, schroeven telco’s de investeringen nu al terug. Een tandje lager omdat de opbrengsten tegenvallen.

Succes overdrijven

Door meerdere partijen wordt veel gecommuniceerd over het succes van 5G. Dat is gelet op bovenstaande een voorspelbare reactie. Fabrikanten van hardware willen de 5G omzet veiligstellen en zullen de voordelen en pareltjes blijven benadrukken. Telco’s in China schermen met cijfers om zo een politieke boodschap te verkondigen. In beide gevallen geldt dat de echte omvang van het aantal 5G gebruikers enorm wordt overschat.

Met dat bewuste overdrijven wordt een deel van de markt op het verkeerde been gezet. De indruk wordt namelijk gewekt dat 5G op veel plekken al een serieuze footprint heeft. Kijkend naar het verkeersvolume dat telco’s in de EU opnemen in de kwartaalcijfers of de rapportages naar toezichthouders is die footprint echt stukken kleiner.

Waar ook sprake is van discrepantie tussen persberichten en realiteit is de omvang van de zakelijke 5G businesscases. Het aantal private netwerken is gering, zeker in de EU. Of 5G al ergens echt onmisbaar is voor IoT of smart toepassingen kan betwijfeld worden. Autonoom rijden is vooralsnog een stip aan de horizon.

Geen doorbraak in 2022

De conclusie moet derhalve zijn dat 5G in 2022 geen doorbraak heeft gekend. Maar iets anders was ook gewoon niet te verwachten. Het idee dat een technologie, zo complex als 5G, binnen een paar jaar overal kan zijn geïmplementeerd was altijd al ridicuul. Evenzo de aanname dat het bedrijfsleven zomaar overstapt op private netwerken.

2022 is misschien wel het jaar dat duidelijk is geworden dat er te vele hete lucht is verkocht rond 5G. De uitrol vindt plaats, maar in een lager tempo dan sommigen hopen. Dat lage tempo lijkt overigens niet te schaden. Van grootschalige uitval in de EU is immers geen sprake geweest.