Waartoe leidt de constatering dat bundels van telco’s uit de gratie zijn?

Eind augustus is door verschillende publicaties de aandacht gevestigd op de markt voor mobiele telefonie en internet. Vanuit het perspectief van de gebruikers, zowel consument als zakelijk, gaat het daarbij om diensten die inmiddels zo zijn ingeburgerd dat de grote hoeveelheid aandacht die een paar jaar geleden nog gebruikelijk was sterk is afgenomen.

Minder aandacht bij de gebruikers heeft ook zijn weerslag op de aanbieders. Uit alle onderzoeken en persberichten kwam dat naar voren. Het geheel zou als volgt kunnen worden samengevat: in de meeste west Europese landen zijn de diensten een commodity geworden en de gebruikers daarvan zijn daardoor steeds minder geïnteresseerd in nieuwe aanbiedingen. De klant verwacht een prijs/kwaliteitsniveau dat aan zijn eisen voldoet en meer is niet nodig.

De gevolgen van deze marktverzadiging die de basis vormt voor deze mentaliteitsverandering zijn ook duidelijk. In de “Deloitte Global Mobile Consumer Survey“ (link) wordt nadrukkelijk gewezen op het beperkte succes van bundels. Ooit waren die de lokkers om klanten aan een merk te binden, nu wordt het alom beschouwd als een gekunstelde combinatie van diensten waar de klant niet op zit te wachten.

Een vraag die de afgelopen periode nergens is gesteld, maar waarvan het de moeite loont over een antwoord na te denken is of dit in de markt voor regulier internet deze afkeer voor bundels ook nog staat te wachten of dat daar van een geheel ander type dienst sprake is. Helemaal als bij die vraag wordt uitgegaan door SoHo gebruikers waar naast access ook dataopslag in het standaard pakket zit wordt kan dat aanleiding vormen de eigen proposities kritisch onder de loep te nemen.

Share: