shell-energy300200

Waarom overname Post Office klanten door Shell Energy interessant is

shell-energy300200Twee dagen terug heeft de Britse Post bekend gemaakt de telefonie en breedband klanten over te dragen aan Shell Energy. Dat bericht betekent dat de laatste in een klap groeit van 130.000 naar bijna 600.000 abonnees. De migratie zal meerdere maanden in beslag nemen. Het upscalen van de back-office processen bij Shell Energy zal het nodige vergen. Er is immers geen sprake van het overnemen van het personeel. Los daarvan zijn met de huidige Covid-19 beperkingen dit soort processen net weer iets lastiger.

Om meerdere redenen interessant

Migraties waarbij een grotere partij afscheid neemt van de klanten komen tegenwoordig niet meer zo veel voor. De markten in Europa zijn redelijk stabiel. De meeste overnames zijn al achter de rug.

Naar Nederlandse begrippen is er echter iets anders dat deze aankondiging zo interessant maakt. Het begint er mee dat de Britse Post (“Post Office”) jaren lang als een telco annex ISP heeft geopereerd. Het aanbod was lange tijd gericht op de onderkant van de markt. Daarom heeft het veel telefonie klanten. Met de instapvarianten van breedband heeft het ook een laag geprijsd portfolio onderhouden.

In Nederland heeft het postbedrijf wel internet abonnementen van derden verkocht, maar een provider was het nooit. In andere landen in Europa was door de historisch verklaarbare koppeling van post en telecom de situatie iets anders.  De kopende partij is eveneens vreemd naar Nederlandse begrippen. Shell Energy heeft natuurlijk weinig historische banden met telecom. Toch had het voor deze deal dus al een 130.000 breedband klanten. Dat is voor Britse begrippen heel weinig. Het is weinig waarschijnlijk dat dit een goed rendement kan hebben opgeleverd. De omvang die nu in zicht komt biedt daar meer kansen.

Diversificatie

Wie verder kijkt naar het aanbod van het oliebedrijf ziet dat het energiemeters levert en boileronderhoud doet. Dat ligt veel dichter bij de core-business. De stap naar internet acces is te verklaren omdat via energiemeters ook iets met “smart” doet. Dit heeft veel weg van portfolio verbreding en product diversificatie. Maar dan wel op een manier dat het voor klanten logisch is te bundelen. Dat levert weer een customer lock-in op.

Een vergelijkbaar aanbod van stroom met internet bestaat ook al de nodige jaren in Nederland. Toch is er een groot verschil. Bij de Britten is het de grote naam Shell Energy die dit doet. Hier wordt gekozen voor nieuwe merken en labels. De achterliggende partijen lijken de eigen merknaam hier niet direct aan te willen linken.