Waarom gratis wifi als het minder bruikbaar wordt?

Dat op tal van plaatsen draadloos internet gratis wordt aangeboden is in de meeste Europese landen een gegeven. Bezoekers aan de winkelcentra en transport terminals die het aanbieden weten het te waarderen. Juist in dat soort omgevingen kan de eigen 3G of 4G ontvangst namelijk beperkt zijn.

Het verbaast dan ook niet te lezen dat ontwikkelingen in de kwaliteit van die gratis internettoegang tot veel reacties kan leiden. Als een exploitant van OV diensten overal de wifi toegang openzet dan is er een sprake van veel aandacht en als het systeem goed werkt impliciet ook een hoop gratis reclame.

Maar wat nu als de ontwikkeling duidt op een verslechtering van het gratis aanbod? Het klinkt vreemd, maar dat kan dus ook. Thinkbroadband publiceerde recent de bevindingen van een test naar de gratis wifi faciliteiten op de luchthavens in en rond Londen. Conclusie: de beschikbare bandbreedte is dramatisch teruggevallen. Kijkend naar de statistieken van de verkeersstromen kan al snel worden uitgesloten dat een explosieve groei van het aantal bezoekers annex reizigers hiervan de oorzaak is. Alles duidt erop dat de uitbaters “gratis” afknijpen om daarmee de eigen betaalde draadloze dienstverlening aantrekkelijker te maken.

Die vrijheid in te grijpen is vanuit de business beredeneerd wel te begrijpen. Gratis kost de aanbieder gewoon geld. Vanuit een andere invalshoek is het echter een ontwikkeling die doet afvragen of dit misschien het begin van het einde is. Is de lifespan van “gratis wifi” op dit soort locaties misschien veel korter dan werd aangenomen? En als dat de conclusie zou zijn is de logische vervolg vraag: waar kan gratis wifi dan nog meer bewust onaantrekkelijker gemaakt worden?

Dat een vergelijkbare test nog niet in Nederland is doorgevoerd verdient overigens ook enige aandacht.

Share: