Waarom 5G voor Duitsland een probleem is

De veilingen voor de 5G licenties in Duitsland zijn achter de rug. Nu kan begonnen worden met het bouwen van de netwerken. Daarbij doet zich een groot probleem voor. Tot 53% van het bestaande mobiele telefonie en internet verkeer gaat over 3G. 3G en 5G gaat niet samen.

3G netwerk sluiten

Het is Der Spiegel die vorige week met het bericht kwam. Om 5G te kunnen uitrollen moeten bestaande 3G licenties worden afgestoten of anders worden gebruikt. Dat was op voorhand natuurlijk al bekend. De bedoeling is ook het 3G netwerk geheel te sluiten. Al het mobiele verkeer moet dan over 4G en 5G lopen. Waar niemand echter op heeft gewezen, zeker de telco’ niet, is dat 3G voor grote delen van Duitsland nog onmisbaar is.

Meer dan de helft

Het tijdschrift stelt dat eind 2018 slechts 47% van met mobiele verkeer via 4G/LTE werd afgewikkeld. De rest op andere manieren. Omdat de brondata alleen verwijst naar openbare diensten (dus iet de communicatie van hulpdiensten) kan worden gesteld dat zelfs meer dan de helft van het verkeer over 3G of nog lager loopt.
Er zijn twee redenen waarom er in Duitsland nog zo bijzonder veel 3G verkeer is. De eerste is de slechte dekking van 4G. Het aantal masten is te gering. Dat O2/Telefónica onder verscherpte aandacht van de toezichthouder staat is geen toeval. Telco’s hebben in weerwil van de 4G licentie bepalingen de aandacht gericht op connectiviteit in de steden en de belangrijkste verkeersaders. Alles daarbuiten wordt met 3G afgedekt. Of zelfs dat niet. Schijnbaar is in 20% van Duitsland geen mobiel bereik.

De tweede reden voor het grote aantal 3G gebruikers is dat er telco’s zijn (beter gezegd de MVNO’s) die uitsluitend 3G simkaarten aanbieden. Op die manier is een omvangrijke groep van gebruiker van oudere en daarmee goedkopere mobiele communicatie ontstaan. Een snelle rekensom leert dat het moet gaan om miljoenen klanten die daar bewust voor hebben gekozen.

Churn – Chaos

Miljoenen gebruikers op de 4G netwerk toelaten is een probleem. Dat leidt tot hogere tarieven en daarmee tot churn bij de MVNO’s. Het is ook maar de vraag of de deels brakke netwerken een dergelijke toestroom wel aan kunnen. Wat dat betreft is chaos door netwerk stagnatie en uitval onvermijdelijk.

Voor de telco’s en de daarvan afhankelijke MVNO’s is het zaak hier tot een goede oplossing te komen. Een ding is zeker: nu versneld de 3G capaciteit afbouwen uit kostenoverwegingen zal zeer riskant zijn. Het wegvallen van dekking kan ernstige gevolgen hebben.

Share: