Vertrouwen scheppen begint met transparantie

Een veel gebruikte en tevens gevreesde spreuk luidt “vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Inderdaad een bedrijf dat slecht in het nieuws komt en daardoor vertrouwen van afnemers en leveranciers verspeelt heeft veel tijd en geld nodig die klap weer te boven te komen.

Vertrouwen verspelen kan door domme pech, Murphy’s law, al is dat eerder een uitzondering dan de regel. Regel is dat bedrijven willens en wetens de klanten en leveranciers in de maling nemen omwille van meer inkomsten op een kortere termijn. De impact van imagoverlies wordt amper juist ingeschat, hetgeen logisch is want die calculatie valt ook erg moeilijk te maken.

De concrete invulling van het in de maling nemen verschilt per keer. Soms is het knollen voor citroenen verkopen, soms is het verhullen nét iets anders te leveren. En dat laatste gaat regelmatig op voor de IT sector.

Een goed voorbeeld hiervan wordt beschreven in het artikel van Jeroen Mulder op ISPam. Mulder is gedoken in het verschijnsel certificering en heeft daarbij vastgesteld dat er bedrijven van goede naam zijn die geen ISO27001 voeren. Nu hoeft dat geen probleem te zijn, maar hoe duidelijk communiceren de bedrijven daar over, hoe transparant zijn ze.

Dat valt deels buiten de scope van het stuk van Mulder, maar het is wel een thema waar Bureau Terdege meermaals mee is geconfronteerd. Bedrijven die grote ambities hebben en niet geaudit zijn voor processen die de basisdienstverlening uitmaken. Taalkundig mooi gevonden constructies als “werken volgens de hoogste normen” zijn op het eerste gezicht slim, in elk serieus offerte of aanbestedingstraject blijft daar natuurlijk weinig van over. Erger nog, onwaarheden verkondigen over wat geleverd kan worden is een gegronde reden voor meerdere jaren uitgesloten te worden bij heel wat inkooptrajecten.

Alleen al om dat laatste moet transparantie, eerlijk en open communiceren de allerhoogste prioriteit hebben.