encryptie By Dev-NJITWILL - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12134210

Vertrouwen en Encryptie

Als er wordt gesproken over vertrouwen in het digitale domein wordt nog vaak met een beperkte focus gekeken naar het gedrag van consumenten. Men beperkt zich tot issues als de mate waarin zij bereid zijn online te bestellen, informatie te verstrekken of bankzaken te regelen. Encryptie heet een ander onderwerp te zijn.

Tot voorheen was dat ook het geval. Elk digitaal incident leidde tot impact op het gedrag van de consument. De pers besteedde er aandacht aan en de consument werd daar over geïnterviewd met vragen of het vertrouwen was geschaad. De vraag wat de consument zelf kon ondernemen werd ook gesteld, het aantal antwoorden dat volgde was in de regel beperkt. De pers kon in de regel ook niet de ultieme oplossing aandragen. We constateerden en masse dat het vertrouwen in bepaalde aspecten van het digitale domein alles behalve optimaal was.

We zijn daar nu toch een echte kentering. Vanuit diverse bronnen en partijen wordt namelijk al aan paar jaar aandacht gevraagd voor encryptie. Inmiddels is het een hygiënefactor aan het worden voor sociale media. Voor die partijen is het een manier om serieus genomen te worden, te worden vertrouwd. In het verlengde daarvan zien we dat encryptie steeds meer wordt gepositioneerd als een instrument waarmee de consument in staat is de diensten die hij afneemt te kunnen vertrouwen. Als het traject tussen zijn toetsenbord en de server van de webshop, het sociaal netwerk of de overheid beveiligd is immers een groot deel van de risico’s onder controle. Of die aanname juist is moet nog blijken.

Vooralsnog is er weinig onderzoek gedaan naar deze toch wel opvallende ontwikkeling. Encryptie begint echter op zo veel plekken voet aan de grond te krijgen of vermeld worden dat het niet lang meer kan duren eer met de standaard vragenlijsten over online gedrag hiernaar gevraagd zal worden.