Versleuteling van e-mail en het zwijgen van providers

Het is een jaar geleden dat de onthullingen van Snowden velen deed twijfelen of de manier waarop men communiceerde wel zo verstandig was. Snowden was niet de eerste aanleiding die vraag te stellen en ook daarna volgden nog veel verontrustende berichten.

Zonder veel overdrijven kan worden gesteld dat bepaalde vormen van e-communicatie gewoon niet langer verantwoord zijn, net zoals het gebruik van WEP om een draadloos netwerk te beveiligen wordt bestempeld als niet langer verantwoord. Maar in dat laatste geval zijn het de leveranciers van de modems en daarmee ook direct de providers die de klanten wijzen op een methode de beveiliging te verbeteren door WPA in plaats van WEP te kiezen.

Opmerkelijk genoeg zien we een dergelijke informatiestroom van internetproviders richting de klant over veilig e-mailen amper. Er zijn grote consumentenproviders die TLS aanbieden of ondersteunen, maar actief gepromoot wordt die zeker niet. Bij aanbieders van zakelijke diensten geldt dat zelfde beeld. Laat de sector nier niet een kans liggen door de klanten te helpen de veiligheid van e-mail in ieder geval een stap te vergroten?

De vragen zijn overigens niet alleen valide voor de Nederlandse markt. Bitkom verspreidde gisteren nog een persbericht dat 2/3 van de Duitse werknemers niet in staat is vanaf de werkplek beveiligde mails te versturen. Let wel: Bitkom spreekt over “E-Mail-Verschlüsselung” daar kan dus ook iets als PGP onder vallen.

Aangezien betere beveiliging de providers weinig kost en de communicatie – mits goed ingezet – zal leiden tot hogere klanttevredenheid is het onbegrijpelijk waarom juist op dit punt het zwijgen van de sector zo oorverdovend is.

Bureau Terdege ziet goede kansen op dit specifieke terrein en met een geringe inspanning een betere concurrentiepositie te verwerven.