fiber - glasvezel

Verglazing Britse eilanden lijdt onder Brexit

De Britse regering wil met de verglazing van het land voor lopen op de EU, maar dat lukt niet door Brexit. Dat levert in ieder geval een nieuw invulling op voor de P binnen de DESTEP analyse.

Een DESTEP analyse kijkt naar alle factoren die invloed hebben op een bepaalde markt. Elk businessplan is, als het goed, mede gebaseerd op de uitkomsten van een dergelijke analyse. Hoe grondig die wordt gedaan verschilt natuurlijk per keer.

Brexit en businessplannen

Brexit, het verlaten van de EU door de Britten is een zeldzame gebeurtenis met grote impact. Het valt onder de P van politieke factoren. Sinds 2016 hebben organisaties de mogelijkheid gehad hun businessplannen daarop af te stemmen. Een groot aantal internationale organisaties heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Zij hebben besloten de business in het VK strikter te gaan scheiden van de activiteiten gericht op de EU markt. In die gevallen gaat om business die betrekking heeft op meerdere landen.

Brexit en IT

Tot nu toe is er nog weinig aandacht geweest voor de impact van Brexit op de Britse IT diensten. Het internet is het immers blijven doen en hardware is nog steeds leverbaar. De melding van het onderdeel van British Telecom dat verantwoordelijk is voor de uitrol van glasvezelverbindingen van het eiland is daarom ook zo opvallend. Hiermee wordt namelijk duidelijk dat er sprake is van een vertraging van de verglazing. Het is  door Brexit niet meer mogelijk is aan de juiste vakmensen te komen.

Het besluit de EU te verlaten heeft als gevolg dat er geen vrij verkeer van personen meer tussen de EU en het VK is. Britse bedrijven willen personeel in het buitenland werven maar die mensen krijgen geen toestemming het land te betreden. Door de onmogelijkheid neemt het animo tijdelijk in het VK te gaan werken uiteraard fors af.

Dat beeld was al bekend van de landbouwsector, nu schijnt het dus ook te spelen bij de digitale ruggengraat van het eiland: de opwaardering van de fysieke infra waarbij het koperdraad wordt vervangen voor glasvezel.

Als de verglazing door Brexit nog langer op een laag pitje komt te staan heeft dat uiteraard meer en vergaande gevolgen. Welke dat zijn kan in een goede DESTEP analyse duidelijk worden gemaakt.