Vectoring: slimme zet of zinloos offensief?

De markt voor vaste breedband internetverbindingen lijkt overzichtelijk. In zowel Nederland als de meeste buurlanden is er vast internet via de kabel (“coax”), koper (“xDSL”) en glas (“FttH”). Ruimte keuzevrijheid is er vooral op papier, omdat xDSL en FttH zelden samengaan.

Keuzevrijheid tussen coax en een van de andere fixed infra mogelijkheden is er dan wel weer vaker. Dan blijkt niet zelden dat op coax gebaseerde toegang in veel opzichten aantrekkelijker is. Gevolg: in Duitsland, Nederland en elders is het marktaandeel van coax toegenomen, vooral in de meest interessante marktsegmenten. Logisch ook dat de leveranciers van de andere technieken hier tegen ageren en acties starten om klanten te behouden en te werven.

Een van problemen hierbij was lange tijd dat de koperleveranciers zich lieten leiden door businesscases waarbij de vervanging van koper door glas centraal stond. Inmiddels dringt in elke bestuurskamer het besef door dat deze strategie weinig realistisch is. Te duur, te lastig en vooral ook niet het juiste antwoord op vraag uit de markt. Daarom is door aanbieders nu de stap gezet naar het verder upgraden van de xDSL netwerken, waarbij VDSL een belangrijkere rol gaat spelen.

Vectoring is daarbij de nieuwste vondst, of misschien zelfs de laatste strohalm. Op basis van maximaal glas en slechts het laatste deel koper moeten hogere snelheden mogelijk zijn dan met gewone ADSL of VDSL. De lastigheid is hierbij dat de techniek minder flexibel inzetbaar heet te zijn dan reguliere xDSL. In Duitsland leidt dat er nu al toe dat marktpartijen Deutsche Telekom beschuldigen van het her-monopoliseren van de infrastructuur. DT claimt namelijk vectoring in 8.000 hoofdverdelers niet te kunnen combineren met het bestaande aanbod van de concurrentie. Ook al is in Nederland sprake van een andere marktverdeling, dergelijke verwijten over misbruik van marktmacht zijn niet in het voordeel van technische ontwikkelingen en acceptatie door de markt. Het is zelfs te verwachten dat vectoring de coax aanbieders in elk van de genoemde landen aanzet tot het intensiveren van de marketingacties. En zolang met coax makkelijk hogere snelheden te behalen zijn dan met vectoring is de uitkomst van die strijd wel duidelijk.

De uitrol van vectoring, wetende dat het al de karakteristieken heeft van een veredelde noodgreep, is dus niet makkelijk. Technisch zijn er issues die vertaald gaan worden naar klachten richting de toezichthouders. De commerciële issues en risico’s zijn eveneens aanzienlijk. En FttH – het einddoel van elke koper infrastructuur – zelf, daarover wordt bewust minder gecommuniceerd. Hoe de doorsnee burger of klein zakelijke gebruiker op deze ontwikkelingen reageert moet nog maar blijken.

Share: