DT Deutsche Telekom

Toegevoegde waarde versus imago

In Duitsland ontstond vorige week een interessante discussie over uitspraken van de topman van Deutsche Telekom Obermann. Op de bijeenkomst Digital Life Design maakte hij duidelijk dat in zijn sector meer behoefte is aan samenwerking. Telco’s en internetbedrijven moeten meer inspelen op trends en op zoek gaan naar partnerships met jongere ondernemers en zo meer toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Op zich klinkt dat als een sympathieke en positieve oproep. Maar toch was er in de zaal en later in de pers ook wel kritiek die aanzet tot nadenken.

Om te beginnen werd er op gewezen dat Obermann niet veel voorbeelden kon geven van partijen waarmee DT langere tijd al succesvol samenwerkt. Even los van uitzendrechten voor voetbal en het overnemen van content uit de traditionele mediahoek is het bedrijf niet gekomen. De lijst partijen waarmee de samenwerking reeds is beëindigd, of ondanks aankondigingen nooit uit de startblokken is gekomen was veel langer als men de critici mag geloven.

Een ander punt waren de twee cases die Obermann noemde als actuele voorbeelden van samenwerking: een AV bedrijf en Spotify. Met name bij de laatste partij, die ook in Nederland actief is, kwam een opmerkelijk punt van kritiek naar voren. Is Spotify niet bij uitstek het middel om andere streaming content diensten te hinderen en een subtiele manier om Netneutraliteit te kunnen omzeilen.

Los van de vraag of dit klopt, eigenlijk maakt al deze kritiek vooral iets heel anders duidelijk. Het is voor telco’s en ISP’s niet alleen moeilijk partners te vinden, het is ook lastig op te boksen tegen de (voor-)oordelen die in de markt – lees de beoogde afnemers – leven. In die situatie is het dus ook niet vreemd dat zoveel initiatieven doodbloeden.

Het lijkt daarom ook onjuist alleen maar te focussen op meer nieuwe diensten en vormen van samenwerking zoals DT en andere Telco’s inclusief KPN voorstaan. Toegevoegde waarde creëren is voor de ondernemer natuurlijk belangrijk, maar meer aandacht voor het imago van de onderneming is wellicht een randvoorwaarde die beter dient te worden ingevuld.