Tag: veiligheid

Digitale soevereiniteit

Tijdens de opening van de Cebit beurs in Hannover sprak Dieter Kempf, president van de sectororganisatie Bitkom over digitale soevereiniteit. Dit begrip en het achterliggende plan verdient de nodige aandacht. Zo is namelijk te begrijpen hoe de Duitse sector de eigen thuismarkt gaat verdedigen.

Lees verder

Online veiligheid moet beter, maar hoe?

De recente ophef over onvolkomenheden in SSLv3 heeft wederom aangetoond dat het extreem lastig is op een veilige manier online te zijn, zonder permanent op de hoogte gehouden te worden van dreigingen en manieren die te neutraliseren. Anno 2014 is een groot deel van de samenleving online actief, vaak met […]

Lees verder

Kijk op het begrip veiligheid

Als we het hebben over veiligheid en internet wordt steeds vaker gemeld, dat het internet niet bedoeld is voor de wijze waarop het vandaag de dag wordt gebruikt. Steeds minder mensen weten daarbij dat internet in de oergedachte juist was bedoeld om een extreem onveilige situatie (oorlog of ernstige crisis) […]

Lees verder

Klantgegevens B2B en B2C

Dat ondernemers onderscheid maken tussen zakelijke en particuliere klanten heeft tal van redenen. Zakelijke gebruikers stellen in de regel niet alleen andere eisen aan de dienstverlening dan particulieren, ze moeten soms anders geholpen worden omdat we regelgeving dat voorschrijft. Bijvoorbeeld de verplichting dat aan ondernemers een gespecificeerde factuur met afzonderlijk […]

Lees verder