Samsung waarschuwt beleggers: komende kwartalen forse omzetkrimp

SamsungHet Zuid Koreaanse Samsung geeft bij de kwartaalcijfers een forse waarschuwing af: houd rekening met een omzetkrimp gedurende meerdere kwartalen. Dat is belangrijker dan de behaalde omzetwinst van 5,6% gedurende het afgelopen kwartaal. Het doet ook de winstdaling van 3,2% over de laatste maanden naar de achtergrond verdwijnen.

Hele keten

Dit is belangrijk nieuws van Samsung. Het concern is immers meer dan een leverancier van componenten. Het is een van de weinige spelers die standaard de hele keten onder controle heeft. Dat resulteert in een zeer breed portfolio van infra, bruingoed en witgoed onder het eigen label.

Productiecapaciteit

De meeste aandacht lijkt op dit moment uit te gaan naar de sombere voorspellingen over de afzet van smartphones. Daar is het bedrijf de ongeslagen nummer een op de wereldmarkt. Men houdt rekening met een significant daling van de verkopen de komende periode. Daarop anticipeert het bedrijf door tot 50% van de productiecapaciteit buiten gebruik te stellen. De verkopen van toestellen stond het afgelopen kwartaal ook al onder druk. Met deze stevige maatregel wordt in ieder geval voorkomen dat er toestellen worden gemaakt die uiteindelijk onverkoopbaar blijken.

5G

In de communicatie voor de pers en aandeelhouders staat ook expliciet genoemd dat Samsung een slag om de arm houdt voor de uitrol van 5G. Men houdt rekening met een markt die deze technologie voorlopig op de lange baan schuift of minder snel introduceert. In reactie daarop kan het de komende periode besluiten tot een “delay or cutback in 5G investment.“

TV

De eerste berichten in de pers gaan vooral over de smartphone productie van Samsung. Niet iedere publicatie staat stil bij de TV cijfers. Ook hier verwachten de Zuid-Koreanen namelijk een aanzienlijke omzetkrimp.

Die krimp wordt uiteraard ook toegeschreven aan de onzekerheid in de markt door de Covid-19 pandemie. Wat er echter concreet aan de hand is staat niet in de communicatie. De verkoop van TV toestellen versnelt traditioneel vlak voor en tijdens grote evenementen. Dit jaar stonden de Olympische Spelen gepland. Het wegvallen daarvan ontneemt producenten als Samsung de mogelijkheid nieuwe modellen te lanceren. Retailers kunnen zonder deze spelen en de nationale sportevenementen geen extra sales-momenten creëren.

Lichtpuntje geheugen

Het enige lichtpuntje aan de Samsung kwartaalcijfers en vooruitzichten is dat de markt voor flashgeheugen blijft groeien. Homeoffice betekent meer computers en vooral meer opslag. Als grootste fabrikant van SSD schijven en onderdelen voor USB sticks en geheugenkaartjes heeft het niet te klagen over de omzet. Die groei is echter te gering om de omzetkrimp voor de volgende kwartalen te compenseren.

De waarschuwing van Samsung is fors. De voorzichtige bewoordingen voor de 5G markt zijn een extra reden de ontwikkelingen goed te blijven volgen.

Share: