Samenwerking nodig en lonend

Op ISPam verscheen 31 juli een artikel over EuroISPA, het Europese verband van nationale serviceproviders. Aan een aantal vertegenwoordigers van Nederlandse providers, zowel access als hosting en de directeur van de DHPA, is gevraagd waarom men niet is aangesloten bij deze koepelorganisatie.

De antwoorden zijn herkenbaar. Na het uiteenvallen van de NLIP hebben de meeste Nederlandse internetaanbieders de belangstelling voor het onderhouden van contacten en lobbyen op Europees niveau opgegeven en over de kwaliteit van de prestaties op nationaal niveau zijn de meningen bij zenders en ontvangers van de boodschappen verdeeld.

Samenwerking en Nederland in een zin, dat roept al snel het beeld op van polderen, een begrip dat in het buitenland altijd goed is voor een stoomcursus geschiedenis. Polderen lijkt op veel terreinen achterhaald, maar kijkend naar de internesector is het een verschijnsel dat op een andere manier wordt ingevuld. Peering overeenkomsten, elkaars datacenter gebruiken als uitwijk -of schaduwfaciliteit zijn vaak het resultaat van informeel overleg waarbij de partners elkaar de juiste ruimte bieden tot het behalen van voordelen.

Op een meer abstract niveau, en dan komt het echte lobbyen om de hoek kijken, is die samenwerking toch stukken minder. Tijden dat er een echte krachtige samenwerking was, bij essentiële dossiers de mening van de hele industrie werd vertegenwoordigd met deskundige participanten en voorafgaand aan elk overleg met de ministeries een branchebrede gedegen consultatie werd doorgevoerd liggen achter ons.

Deze laatste schets zorgt nogal eens voor afwijzende reacties van internetaanbieders, ze hebben de zaakjes toch goed voor elkaar, dus waarom zou je ergens energie, tijd en geld in stoppen waarvan je het resultaat niet kunt meten. Dat laatste is een klassieke denkfout, die ook in andere sectoren wordt gemaakt. Het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de politieke kanalen, zowel regionaal, nationaal als internationaal is juist voor een sector die in de waarste zin van het woord grenzeloos arbeidt een must. Slechts zo blijf je als sector en als individuele ondernemer op de hoogte van ontwikkelingen en kun je ontwikkelingen zelf ook vormgeven.

Terugblikkend op de eerste jaren van dit millennium kan niet anders worden gesteld, dat slechts door samenwerking Nederland zo’n dominante rol op het gebied van internet is gaan spelen. Dat is een resultaat dat niet alleen gekoesterd dient te worden, het moet ook onderhouden worden. En alleen al daarom is zinnige en serieuze samenwerking met een internationale focus noodzaak.