Risicofactor fake news

Er is veel te doen om berichten in print, online en elders die niet waar zijn. De term fake news is booming en velen maken zich zorgen om de impact.

In de EU wordt op lidstaat niveau en vanuit Brussel gewerkt aan manieren deze schadelijke vorm van overlast te beteugelen. In Duitsland is in no time een wet (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) door het parlement en de Bundesrat gejaagd die social media netwerken verplicht in te grijpen bij haat zaaien en andere opzettelijke vormen van overlast. Fake news kan daar ook onder geschaard worden. Andere lidstaten zijn nog niet zo ver, maar ook daar staat het nodige aan in de steigers, dat blijkt uit de vele onderzoeken. Zelfs in de bakermat van het fake news, de USA, wordt het verschijnsel onder de loep genomen.

De gevolgen beginnen nu zichtbaar te worden. Los van massale twijfel aan berichtgeving in het algemeen, lijkt de bereidheid van burgers te klagen toe te nemen. De stappen die bijvoorbeeld Twitter geeft gezet om accounts te blokkeren hebben die drempel fors verlaagd. Of daarbij altijd even goed word gereageerd op meldingen van overlast is dan wel weer een punt van discussie.

De internet giganten die de verspreiding van fake news, hate speech en dergelijke mogelijk maken hebben zich uiteraard lang verzet tegen regulering. Alles dat de marges schaadt is onwelkom al was dat niet de boodschap die ze verkondigden. Vrijheid van meningsuiting, complexiteit van wetgeving en andere drogredenen werden in stelling gebracht om vooral niets te hoeven doen.

Dat is inmiddels verleden tijd. De holle argumenten worden nog steeds gebruikt, maar ze komen wel in beweging. Ze moeten ook wel. Het duidelijkste bewijs daarvan is dit van CNBC en anderen meldden: “Alphabet lists “misleading” information and “objectionable content” from third-parties as risks in its annual 10-K filing.” Voor het eerst geeft Google’s moederbedrijf aan dat foute content een risico voor de eigen business is en wel van een dusdanige omvang dat de aandeelhouders en toezichthouders dat dienen te weten.

Share: