Reactie op de Berec richtsnoeren

Nu de definitieve richtsnoeren van Berec voor de toepassing van de Europese regels met betrekking tot netneutraliteit bekend zijn gemaakt komt het voorlopige einde aan een periode waarin de meest uiteenlopende partijen voorstellen lanceerden die dit principe op eigenzinnige wijze interpreteerden.

Het toch wel zeer grote reacties van burgers en bedrijven heeft verder duidelijk gemaakt dat het anno 2016 zeer goed mogelijk is consultaties te houden en daarbij op brede input vanuit de gehele markt te kunnen rekenen. Dat is nog een weinig belicht punt, maar voor de versterking van de democratische processen is deze Berec consultatie zeer welkom en nuttig gebleken.

De voorstanders van een zo zwak mogelijke netneutraliteit hebben zich in de publieke respons vergist. Ook dat is een les die getrokken kan worden uit dit boeiende proces. Dat betekent niet dat de lobbymacht van bijvoorbeeld de grote semi staatsbedrijven in de telecomsector is gebroken, het zegt wel dat ze niet langer uit mogen gaan van een monopolie positie als het gaat om gehoord en geloofd te worden. Interessant detail daarbij zou wel eens kunnen zijn dat partijen die binnenlands niet bereid zijn gebleken de uitrol van NGN (lees: FttH door DT) te versnellen door de Berec richtsnoeren nog meer in het defensief gedrongen zullen worden, de concurrentie (lees: kabel en dedicated FttX leveranciers) zullen deze bevindingen als een steun in de rug beschouwen.

Een punt zal nog steeds de nodige aandacht vergen en dat is waarschijnlijk minder de problematiek die rond zero-rating kan ontstaan. Dat is wel de manier waarop aanbieders van (consumenten) toegang moeten zorgen voor voldoende capaciteit om het gebruik van die content door de klanten niet onnodig te frustreren. Het beheer van bandbreedte is complex en wanneer er sprake is van opzettelijk afknijpen, slechte routering of complexe peering laat zich niet altijd makkelijk, want tijdig, vaststellen. De vraag is ook of de nationale toezichthouders over de vaardigheden beschikken dit te kunnen vaststellen en beoordelen.