Wie gaan weer faxen, want AVG

Vorige week verscheen er in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (DE) een opmerkelijk artikel. Daarin staat dat o.a. Duitse medische instellingen meer gebruik maken van de fax. Ze doen dat omdat e-mail op gespannen voet zou staan met de AVG en de fax niet. De bewering is bijzonder. De reacties op een tweet hierover geven meer inzicht.

Schouders ophalen

Het artikel in FAZ heeft op zich voor weinig ophef gezorgd. Het was voor de Duitse tech titels geen reden zich in het onderwerp te verdiepen. Voor de Nederlandse pers is het onder de radar gebleven. Als men het al gezien heeft zal de journalist de schouders hebben opgehaald. Want er is niemand in Nederland die zich nog druk maakt over de fax, wel over de AVG.

AVG

Het zijn met name de reacties op de tweet die aanleiding kunnen zijn beter naar het artikel te kijken. Dan valt op dat achter de fax versus e-mail een heel ander verhaal schuil gaat.

Dat men e-mail links laat liggen komt voornamelijk omdat er geen vertrouwen is in de veiligheid. Medische data moet van verzender tot en met ontvanger afgeschermd zijn. Dat geldt ook voor de communicatie tussen advocaten, die in het artikel genoemd worden. Van faxen weet men dat de verzendende en ontvangende faxmachines een gesloten systeem zijn. Dat is bekend en veilig. Waarom zou je dan e-mail moeten gaan gebruiken?

Het is de onkunde over veilig e-mailen dat de basis blijkt te zijn voor het vasthouden aan faxen. De AVG wordt er aan de haren bijgetrokken om vooral niet te hoeven veranderen. Er zijn reacties op de tweet die dat ook direct toegegeven. De AVG is een perfecte drogreden voor een behoudende sector vooral niet te bewegen.

Het verhaal kan worden afgedaan als Duitse cultuur of folklore. Men kan het ook gebruiken om beter naar de Nederlandse markt te kijken. Zijn er hier geen plekken of sectoren waarbij de AVG wordt misbruikt om innovatie tegen te gaan? Het antwoord laat zich raden: ja, ook in Nederland zijn er sectoren die zo te zien bewust achterlopen. De AVG, en in het bijzonder de FUD daarover, blijkt een perfect alibi.

Ironie

Bedrijven die e-mail niet vertrouwen omdat dat over internet gaat en daarom kiezen voor de fax maken overigens om nog een andere reden een foute afweging. De ironie wil dat met het uitfaseren van analoge telefonie en nu dan ook ISDN telefonie inmiddels een op IP gebaseerde dienst is (zie: All IP). Dat geldt dus ook voor de fax.

Share: