Prijsafspraken tussen Adva en leveranciers in Zwitserland blootgelegd

Zwitserland vlagIn Zwitserland is een klassiek voorbeeld van prijsafspraken tussen leveranciers aan het licht gekomen. Daarbij heeft ook de fabrikant een actieve rol gespeeld. Het doel van deze prijsafspraak was de nationale bank van de Zwitserland. Dat die partij extra kritisch kijkt naar aanbiedingen in een tender traject viel te verwachten.

Over Zwitserland en de IT in het Alpenland is in de regel weinig te melden. Het land heeft veel banken en glasvezel. Het laatste is noodzakelijk om de eersten goed te laten werken en de internationale concurrentie positie te waarborgen.

Glasvezel is uiteraard ook nodig voor de nationale bank van het land. Als die instantie IT aanschaft is dat bijna altijd via een openbare aanbesteding. Zo wordt een eerlijke concurrentie in stand gehouden. Het moet ook voorkomen dat leveranciers de topprijs bedingen bij gebrek aan vergelijkbare alternatieven.

Tenderprocedure

Uit deze melding is op te maken dat de Schweizerische Nationalbank (SNB) begin dit jaar een tenderprocedure is gestart voor netwerkcomponenten voor het glasvezelverbindingen. De tekst van de tender is niet meer te vinden. Schijnbaar moest de hardware aansluiten op hetgeen al in gebruik is. De SNB is een ADVA gebruiker.

Op het verzoek van de bank hebben (in ieder geval) drie partijen gereageerd. Het zijn drie Zwitserse bedrijven (link voor namen). Zij komen schijnbaar met een prijs die argwaan opwekt. SNB schort de procedure op en Weko – de Zwitserse karteltoezichthouder – wordt ingeschakeld.

Er volgen doorzoekingen van bureauruimtes en woningen. De drie partijen plus ADVA in Duitsland geven toe prijsafspraken gemaakt te hebben. Het schuld bekennen zorgt voor een lage boete van 55.000 Zwitserse Franken voor het kartel.

Deze zaak toont aan dat ook in Zwitserland niet alles en iedereen kraakhelder en vrij van smetten is. Het laat eveneens zien dat op fabrikantniveau meewerken aan prijsafspraken om een lokale markt “te beschermen” voorkomt. Wat de zaak niet laat zien is wat de langere termijn gevolgen van deze affaire zijn. De SNB kan niet zomaar ADVA dumpen. Wat het wel kan is voor meerdere jaren de drie veroordeelde bedrijven uitsluiten van meebieden. In Nederland en de EU geldt dat partijen dan van elke overheidsaanbesteding zijn uitgesloten. Die sanctie geldt op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau

Share: