PayPal faalt op offline markten

Medio januari maakte eBay bekend flink te gaan snijden in het personeelsbestand. 2.400 banen komen te vervallen en dat bij zowel eBay zelfs als dochteronderneming PayPal. De voorgenomen sanering van 1.000 functies bij de laatste in combinatie met de berichten uit Duitsland levert een interessant inzicht op.

Ten eerste blijkt dat PayPal Duitsland nu afstand moet nemen van uitspraken uit 2013. Toen werd nog met veel ophef aangekondigd dat 500 nieuwe banen zouden ontstaan binnen klantenserviceteams in een aantal niet nader genoemde Duitse steden. Hier aan gelinkt, en het tweede punt, is de constatering dat het PayPal in Duitsland niet is gelukt de betaaldienst verder uit te rollen. Specifiek naar de offline wereld. Er zijn ook geen signalen dat dit elders in de EU wel is gelukt. De reden hiervan is in de recente berichten niet gegeven. Alles duidt er op dat PayPal niet wordt geaccepteerd als speler die kan meedoen met reguliere banken.

Dat bij de naderende afsplitsing van PayPal dit alles wordt omschreven als: “meer focus op corebusiness” is daarmee feitelijk correct. De oude spreuk: “schoenmaker blijf je leest” gaat nog steeds op, ook voor online bedrijven. Een wijze les ook voor iedereen die nadenkt over “disruptive innovations”, niet alles dat online werkt is te vertalen naar offline.

Share: