De back-up vragen

Tijdens de gesprekken die Bureau Terdege voert met aanbieders van online diensten en de leveranciers van deze sector zijn er vragen die opvallend vaak worden gesteld door de gesprekspartners. Door deze in kaart te brengen kan een beeld worden geschetst van issues die de sector bezighoudt.

Read More De back-up vragen

De onschatbare waarde van deugdelijke statische gegevens

Of het nu gaat om het verkopen van internettoegang of het plannen van een nieuwe woonwijk, zonder voorafgaand marktonderzoek en raadpleging van standaard demografisch en economische gegevens zal geen enkel plan zijn opgesteld. Voor marktonderzoek kan men gebruik maken van eigen kennis en methoden, voor de overige gegevens wordt in de regel data van overheidsdiensten …

Read More De onschatbare waarde van deugdelijke statische gegevens

Stoppen met Cloud

Stoppen met cloud, dat klinkt als een weinig waarschijnlijk scenario. Afgaand op alle berichtgeving is cloud dusdanig booming dat stoppen alleen zal gebeuren door afnemers. Aanbieders daarentegen, die blijven met de meest intrigerende proposities komen, om steeds nieuwere combinaties van “X as a Service” mogelijk te maken.

Read More Stoppen met Cloud

Horizon

Met enige regelmaat krijgt Bureau Terdege de vraag voorgelegd of op basis van marktonderzoek ook het succes van een dienst kan worden bepaald. Het antwoord op de vraag is, dat zoiets mogelijk is mits het onderzoek serieus wordt uitgevoerd. De vervolgvraag die daar weer op volgt is of ook kan worden aangegeven wanneer het gehoopte …

Read More Horizon