smart connected

Over standaarden gesproken: smart home-norm Matter uitgesteld

Binnen de telecomsector kent iedereen het belang van standaarden, vandaar de verbazing dat Matter weer vertraging oploopt. Dat is bedoeld als de opensourced standaard voor smart home toepassingen.

Telefonie als voorbeeld

Een technische infrastructuur kan alleen functioneren als alle onderdelen met elkaar kunnen communiceren. Telefonie is daar een goed voorbeeld van. Hoe verschillend de toestellen en hardware in de centrales ook zijn, een gesprek tussen A en B is gewoon mogelijk. Geharmoniseerde protocollen en vastgelegde standaarden maken dat mogelijk.

Binnen de IT sector wordt anders gekeken naar standaarden. De veelvoud van connectoren en de strijd om de USB-C als Europese standaard illustreren dat. Smart-home devices zijn meer IT dan telecom. Elke fabrikant lijkt een eigen set protocollen te hanteren. Gevolg is dat devices van verschillende merken, ja zelfs series, niet met elkaar kunnen communiceren.

Commercie

De reden voor die verschillen is vooral door commercie ingegeven. Fabrikanten willen zo snel mogelijk een groot marktaandeel verwerven. Vervolgens moet dat worden vastgehouden. Beide zijn goed mogelijk door eigen gesloten protocollen in te zetten.

Het begint ondertussen door te dringen bij fabrikanten dat dit de verkeerde aanpak is. De groei van smart home toepassingen wordt afgeremd door het gebrek aan transparantie over het gebruik. Daarnaast zijn er de nodige zorgen over de veiligheid van alle devices. Met de wetgeving uit Brussel en Den Haag op dit vlak worden er eisen gesteld aan de producten. Meer veiligheid vraagt om andere firmware en software voor smart home devices.

Matter

Als er al wijzigingen doorgevoerd moeten worden, waarom dan niet in een keer via een opensourced standaard? Dat is een van de redenen waarom 200+ fabrikanten, verenigd in de Connectivity Standards Alliance (CSA), met Matter zouden komen als antwoord op de problemen rond smart home devices.

Helaas schiet het niet erg op met Matter. Ondanks – of juist dankzij – grote spelers als Amazon, Apple, Google, Comcast en Zigbee Alliance is de lancering nu voor de derde keer uitgesteld. Deze keer is het verhaal dat er weer zoveel bij is gekomen dat het validatie testprogramma daarop moet worden aangepast.

Het platform kan zich ondertussen niet veel vertraging meer permitteren. De eisen die de EU stelt aan de connected devices worden dit jaar nog omgezet in wetgeving (Cyber Resilience Act). Gelet op de schade door cyberoorlogsvoering en sabotage is wetgeving ook hard nodig. In het kielzog daarvan wordt het voor alle afzonderlijke protocollen en besturingssystemen wel erg lastig om aan de eisen te voldoen. Dat onveilige devices niet meer verhandeld mogen worden in de EU is nog een reden vaart te maken met een standaard voor smart home devices.