Over businesscases gesproken – impact van E-commerce kritisch bekeken

Businesscases worden deels opgesteld op basis van voorspellingen. In tegenstelling tot onderzoek van beschikbare data en marktonderzoek zijn deze voorspellingen altijd voorzien van een stevige disclaimer. Of de voorspelde trend uitkomt is nooit zeker en bedrijven dienen zich daar bewust van te zijn.

Voorspellingen achteraf analyseren is iets dat vaker en vooral grondiger moet gebeuren. Niet alleen om een tegenvallende businesscase te kunnen bijsturen. Juist ook omdat het goed is met enige regelmaat afstand te nemen van de daily business en proberen te leren van bredere trends. Het naast elkaar leggen van voorspellingen en oudere onderzoeksresultaten kan daarbij een uiterst nuttig middel zijn.

Om een indruk te krijgen van deze aanpak is het goed kennis te nemen van het recent verschenen onderzoek Evil-Commerce?! – Einflüsse des E-commerce auf den Strukturwandel – neun populäre Thesen im Realitatscheck (pdf). Het gaat hier om een publicatie van de Fachhochschule Wedel van Holger Schneider, Alexander Graf en Sönke Iwers. De aanpak klinkt heel simpel. Neem 100 onderzoeken over e-commerce van het laatste decennium en beoordeel met een schaal van 1 tot 10 of de voorspellingen zijn uitgekomen.

Uiteraard is die vertaalslag niet binnen enkele minuten afgerond. Er moet immers duidelijkheid zijn over de gebruikte waarderingen. Wat de een een onvoldoende vindt, is in de optiek van anderen weer een voldoende. Daarom moet de bewoordeling ook door meerdere personen worden gedaan opdat van de scores gemiddelden kunnen worden vastgesteld.

De bevindingen van deze editie van het “onderzoek naar de waarde van vorige onderzoeken” lezen makkelijk. Ze geven de lezer voldoende handvatten de trends in zijn sector ook eens op die manier te beoordelen. Het is echt de moeite van het proberen waard.

Voor een bredere analyse van markttrends uit heden en verleden en de relatie tussen sectoren beschikt Bureau Terdege over de nodige expertise.

Share: