Opmerkelijk vonnis over gebruik SMS

Afgelopen maand heeft de hoogste bevoegde Duitse rechter, het BGH, een opmerkelijk uitspraak gedaan in een zaak over het aanbieden van TAN codes voor internet bankieren via SMS. De vraag die aan de zaak ten grondslag lag was of banken hiervoor kosten mogen berekenen.

Bank marges

Tot niet zo lang geleden was het gebruikelijk dat de verzender van een SMS daarvoor betaalde, Evenzo normaal was het dat banken verdienden aan transacties, renteverschillen en valutadagen. Beide situaties zijn grotendeels verleden tijd, de banken zien de marges op alle producten en diensten onder druk staan. Een lokale Duitse Sparkasse vond al in 2012 die margedruk onaangenaam worden en besloot dat het verzenden van SMS berichten met TAN codes een dienst was waarvoor de klant kon gaan betalen. Voor elke SMS met een TAN werd 10 Eurocent in rekening gebracht. Dat was in de ogen van het “Dachverband der Verbraucherzentralen der Bundesländer“ (link) ontoelaatbaar. Men besloot de zaak voor de rechter te brengen.

Wat is een toegestane SMS

Ruim vier jaar later is er dan nu een vonnis, waarmee de zaak terugverwezen is naar een lagere rechter. Het meest opvallende is dat het oorspronkelijke strijdpunt enorm is opgerekt. Het ging aanvankelijk om het sturen van een SMS met een TAN code. Dat is een heldere afbakening van SMS. Wat nu blijkt is dat door al het procederen heen de mogelijkheden van SMS zijn opgerekt. De hoogste rechter heeft namelijk bepaald dat alleen een SMS waarvan de TAN code is gebruikt in rekening mag worden gebracht. Alle andere vormen van communicatie door de bank via deze methode mag de klant, ontvanger, geen geld kosten.

Daarmee is een complexe afrekenvariabele ingevoerd, want lang niet elke TAN wordt gebruikt. De piketpaal die is geslagen over SMS in het algemeen is heel apart. Omdat het de hoogste rechter is is daarmee een duidelijke lijn getrokken wat met SMS in Duitsland mogelijk is. Het vereist ook weinig fantasie om te begrijpen dat andere sectoren dan de banken (wat te denken van betaald parkeren) en andere technieken met dit vonnis rekening hebben te houden.

Kosten baten

Voor de bank in kwestie is het vonnis amper een overwinning te noemen. Het aanpassen van de systemen om bij te houden welke TAN daadwerkelijk is gebruikt was er al, maar dat koppelen aan de afrekenmodules zal de nodige tijd en geld kosten. Of de baten uiteindelijk hoger zullen zijn dan de kosten is nog maar de vraag.