Op weg naar 5G – wat doen we met de oude smartphones?

oude-smartphonesIn 2021 zullen telecomoperators massaal inzetten op 5G, dat betekent ook dat er veel nieuwe smartphones moeten worden verkocht. De keerzijde van de medaille is dat er talloze toestellen worden uitgefaseerd waar geen bestemming voor is. Is dit het moment weer eens goed naar recycling te kijken?

5G stelt eisen

De 5G netwerken stellen eisen aan de hardware. Operators zijn al tijden bezig de zendmasten en de rest van de onderliggende infrastructuur aan te passen. In principe is dan nu ook al in Nederland 5G op veel plekken mogelijk. Het grootste probleem lijkt vooralsnog te zijn dat er te weinig gebruikers zijn met toestellen die met 5G overweg kunnen.

5G betekent het verdwijnen van 2G en 3G

Gebruikers hebben op dit moment toestellen die via het 4G signaal werken. In de meeste gevallen zijn de smartphones ook in staan via 2G of 3G signaal te communiceren. Dat is bijvoorbeeld handig in gebieden waar de 4G dekking sub-optimaal is. Het is ook praktisch in het geval van overbelasting van de netwerken. Dan is het terugschakelen naar een oudere standaard met minder bandbreedte een methode toch zoveel mogelijk devices te laten connecten.

Het achter de hand houden van 2G en 3G moet ook op de schop. Bij de uitbouw van de 5G infra is het nodig en gewenst frequenties voor 2G en/of 3G uit te schakelen. Daar zijn KPN, Vodafone en Tmobile hier en elders  al mee begonnen.

Nutteloze toestellen

We gaan dit jaar en het komend naar de situatie dat allen 4G en 5G netwerken voldoende dekking hebben. Dat betekent automatisch dat een groot aantal toestellen nutteloos wordt. Providers (vooral de MVNO’s ) die jarenlang klanten hebben geworven met de laagste prijs op basis van maximaal 3G zullen die klanten moeten upgraden. Het aanpassen van de simkaart is daarbij het makkelijkste.

Het echte probleem zijn de devices. De makkelijkste stap van 2G/3G naar 4G/5G is het massaal aanbieden van toestellen die geschikt zijn voor die laatste standaard. Maar dat betekent dat letterlijk miljoenen toestellen moeten worden uitgefaseerd.

Die zullen belanden op de al grote aanwezige stapel van andere oude toestellen. Iedereen die een reserve toestel aanhoudt zal zich waarschijnlijk te weinig realiseren dat die binnenkort gewoon niet meer bruikbaar zijn. Als de simkaart al past, dan is de techniek te oud voor zendmasten die 4G / 5G signaal uitzenden.

Collectieve inruil

Meer dan ooit is het nodig een einde te maken aan het massaal verzamelen van oude devices. Deze zijn technisch nutteloos. Bestaande inruilprogramma’s moeten beter in de markt worden gezet. Alleen zo zijn de miljoenen toestellen op een verantwoorde wijze te recyclen. De aldus teruggewonnen grondstoffen zijn hard nodig. De vraag is alleen wie een dergelijke collectieve inruil op de rails kan zetten. Lukt dit vrijwillig, is er zachte dwang vanuit Den Haag nodig, of wachten we op bindende regels uit Brussel?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.