Onze visie op innovatie bij online dienstaanbieders

Onmiskenbaar heeft online dienstverlening de afgelopen jaren een ongekende groei doorgemaakt. De introductie van nieuwe diensten viel bijna altijd in goede aarde en afnemers waren bereid snel en vaak daarvan gebruik te maken. De diensten voor zowel de enduser markt als voor de puur zakelijke gebruikers ontstonden door een omgeving waar innovaties en samenwerken  op diverse niveaus werd gestimuleerd.
 
De overheid vervulde hierbij een belangrijke functie. Enerzijds door zich afzijdig te houden en anderzijds door het stimuleren van ppp projecten zoals de digitale delta om zo marktpartijen te bewegen meer te doen voor de ontwikkeling van de moderne samenleving.  De praktische invulling van die bijzondere overheidsrol werd waargenomen door bestaande en nieuwe brancheorganisaties of platformen.
 
Het bedrijfsleven en daarmee de gehele samenleving wist van deze overheidshouding profiteren. Niet voor niets prijkt Nederland al jaren in elke top 10 van ict en internet-minded landen ter wereld.
 
Wij nemen de laatste tijd een ontwikkeling waar die afwijkt van de voorgaande perioden. Een aantal samenwerkingsverbanden is gestopt zonder dat daar enige ophef over is ontstaan. Andere platformen zijn samengevoegd zodat in ieder geval de overheadkosten worden verlaagd.  Deze focus op de kosten doet vermoeden dat de effectiviteit en attractiviteit van de instellingen in kwestie niet voldoende waren.
 
In een recent interview heeft de minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven duidelijk gemaakt teleurgesteld te zijn in het vermogen van Nederlandse ondernemers, kennisinstituten en onderwijsinstellingen met innovaties te komen.
 
Wat zij constateert is dat speciaal hiervoor in het leven geroepen platforms slagkracht verliezen en  in toenemende mate praatclubs zijn geworden. Hierdoor zijn deze instanties steeds minder aanjager voor innovaties en – minstens zo belangrijk – ze trekken ook geen ondernemers meer aan die nog wel een bijdrage willen en kunnen leveren aan de modernisering van de Nederlandse samenleving.
 
Ook uit een recente toespraak van de DG tijdens de uitreiking van de jaarlijke ICT-Awards valt op te maken dat de overheid zich kritischer en afstandelijker gaat opstellen jegens de ICT sector. In het kader van de bezuinigingen zal Den Haag minder geld stoppen in projecten en minder het voortouw nemen bij activiteiten.
 
Dit zal onvermijdelijk leiden tot een verminderd belang van de bestaande overlegstructuren. Immers de participatie van de overheid is daar van wezenlijk belang.