Ontwikkelingen telefonie in binnen -en buitenland

Maandag 12 januari verraste T-Mobile met de mededeling dat in Europa SMS’en voor nieuwe abonnementen gratis zal zijn. Goed nieuws voor gebruikers, de vraag is wie volgt. In België kwam de telecomsector ook met nieuws, een klassieke klaagzang. Over verschillen gesproken.

Dat T-Mobile kiest voor de aanval is nieuws dat op de dag zelf slechts betrekking leek te hebben op de Nederlandse markt. Op de website van het Duitse concern werd er namelijk geen melding van gemaakt, er is ook geen persbericht over verspreid via het HQ in Bonn. Of hier sprake is van een regie fout of iets anders blijft daarom nog onduidelijk. De inhoud van de melding is wel duidelijk. Het SMS volume is afgelopen jaren zo snel gedaald dat het voor de mobiele operators lastig wordt hier nog geld voor te vragen. Drempels wegnemen is minder erg dan klanten frustreren zal hier de conclusie zijn geweest.

Hoeveel anders dan het bericht uit België. Hier vonden de vijf operatoren het nodig met een gemeenschappelijke persconferentie een oproep te doen aan de politiek. Onder het mom van een oproep tot level playing field werd vooral geageerd tegen regeldruk en belastingen. Allemaal niet goed om de sector die zo flink investeert te kunnen laten bijdragen aan een gezonde economie. Een klassieke klaagzang waarop flink af te dingen valt.

Twee zaken vielen toch wel op: Ten eerste dat in de persberichten geen melding meer werd gemaakt van de daling van het SMS volume. Op nieuwjaarsdag waren de operatoren nog wel open over, Proximus noteerde -13% t.o.v. het voorgaande jaar. Daarnaast dat er zo nadrukkelijk werd geklaagd over “nieuwe concurrentie” op het niveau van Netflix en Skype. Dit doet vermoeden dat de strijd om Netneutraliteit in België nog gevoerd moet worden.

Share: