Onder de aandacht brengen

Aanbieders van e-diensten hebben net als alle andere leveranciers en producenten behoefte nieuwe en bestaande diensten onder de aandacht te brengen. Dit is voor elk type ondernemer een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Onbekend blijven of slecht verkopende diensten of producten is het laatste dat men wil.

Hoe dit verspreiden in zijn werk gaat is de meeste ondernemers wel bekend, ze doen het zelf of huren daarvoor een bureau in. Vorig jaar is in Duitsland een groot onderzoek gehouden naar het effect en de effectiviteit van de gebruikte methoden. Op basis van ruim 9.000 uitgezonden enquêtes naar beide partijen, dus zowel de verzenders van zowel kleine regionale spelers als beursgenoteerde multinationals als ontvangers die kunnen zijn freelance journalist tot de redacties van kranten, heeft men zo goed inzicht kunnen krijgen van de do’s en de dont’s. Omdat een deel van de deelnemende bedrijven en ontvangers internationaal opereert is er overigens ook een link met de markt hier in Nederland.

Om maar een eerste cijfer te geven, gemiddeld ontvangt een redacteur of journalist 48 verschillende persberichten of daaraan gerelateerde meldingen per dag. In niet minder dan 85% van de gevallen kan de ontvanger niets met het bericht. Een enorm groot percentage dat roept om verdere uitleg. Het blijkt vervolgens dat 2/3 van de adressanten inhoudelijk niets met het onderwerp te maken hebben. Dat het merendeel van de onjuist bezorgde berichten intern niet wordt doorgestuurd is gezien het grote aantal foute bezorgingen amper kwalijk te nemen.

Met andere woorden: het overgrote deel van de berichten komt nooit aan bij de persoon of afdeling voor wie het bedoeld is.

Een verder analyse van de bevindingen geeft daar een aantal interessante redenen voor. De meest in het oog springende is dat zowel ontvangers als verzenders weinig tijd besteden aan het actueel houden van de adressenlijsten. De helft kijkt maximaal 2 keer per jaar de lijsten door en dat zegt verder niet veel over de kwaliteit van de bestanden.

Het is weliswaar makkelijk te stellen dat van elke 2 euro’s besteed aan communicatie er 1 verloren is en dat deze waste volledig is ingecalculeerd. Maar alleen al op basis van het bovenstaande zou elke ondernemer nog eens kritisch naar zijn communicatiemethoden moeten kijken. Het rendement lijkt makkelijker te verbeteren dan gedacht.