Nog een verklaring voor het uitblijven van DAB succes

640px-Logo_DAB+Een jaar geleden is hier voor het laatst geschreven over DAB, Digital Audio Broadcasting. Het uitblijven van het succes is toen verklaard. Eerder deze maand heeft de Britse toezichthouder een stap genomen die bewijst dat ook de Britten grote problemen met DAB hebben.

Geringe adoptie DAB

Op 3 juli stond hier te lezen dat na dertig jaar (!) de adoptie van Digital Audio Broadcasting nog steeds gering is. Op meerdere plekken in Europa is het uitschakelen van de FM band aangekondigd, maar dat heeft niet geleid tot de koop van beduidend meer devices die dit signaal kunnen ontvangen. In Duitsland gaan zelfs stemmen op DAB en DAB+ maar te begraven. Voor dat laatste zijn meerdere redenen. Het geringe succes is natuurlijk belangrijk. Maar wat ook niet over het hoofd gezien moet worden is dat het begrip radio achterhaald is. Daarmee is DAB (+) een toepassing geworden voor een niet meer bestaande markt, of een markt die alleen maar krimpt.

Groot Brittannië en DAB

De situatie rond DAB op de Britse eilanden heeft recent de pers gehaald. Toezichthouder Ofcom heeft meermaals aangegeven dat de AM en FM band moet worden vrijgemaakt. Radio mag ook daar op termijn alleen nog maar via DAB (+) te luisteren zijn. Bij de licenties voor het verzorgen van deze uitzendingen staat vermeld hoeveel procent van de luisteraars dit signaal moeten kunnen ontvangen. Dat is om technische redenen geen 100%.

De politiek heeft de toezichthouder echter in de hoek gezet. Voor een aantal radiostations is bepaald dat zijn tot 2032 nog van de FM band gebruik kunnen maken. De prikkel om DAB (+) devices aan te schaffen is daarmee waarschijnlijk tot nul gedaald.

Gedateerde bepalingen

In alle reacties op de politieke oekaze komt een interessante verklaring meermaals naar voren. Bij de dekkingsgraad voor DAB(+) is Ofcom altijd uitgegaan van huizen en huishoudens. Dertig jaar geleden was dat een rekeneenheid waar niemand moeite mee had.

Tegenwoordig is het luisteren naar de radio iets dat thuis steeds minder gebeurt. Het zijn de forenzen en autorijders die een groot deel van de consumptie vertegenwoordigen. Bij het opstellen van de dekkingsgraadnormen is die groep nooit benoemd. Het gevolg is dat het onderweg luisteren naar DAB (+) op de Britse eilanden geen pretje is. Er is bereik op circa 76% van de “major roads”. De dekking buiten die wegen is nog geringer. Prikkels dat te verbeteren zijn er niet, Ofcom kan ook geen sancties opleggen.

DESTEP

Het hanteren van gedateerde normen, rekeneenheden en andere bepalingen staat het succes van DAB (+) dus ernstig in de weg. Wat we eigenlijk zien is dat een zwaar gedateerde businesscase onaangepast nog steeds wordt gehanteerd. Niemand lijkt in staat de relevante veranderingen in de markt te signaleren en tegen de businesscase aan te houden. Er is schijnbaar slechts een keer een DESTEP analyse doorgevoerd en ruimte voor tussentijdse herijkingen ontbreekt. Een grote fout, een die overigens wel vaker voorkomt ook in de private sector.

Share: