MKB en Brexit: een awareness exercitie

Langzaam maar zeker beginnen er meer publicaties te verschijnen over de impact van Brexit op het MKB. Tot nu toe is de meeste aandacht uitgegaan naar de gevolgen voor enterprises, de grote banken, industrie en de werknemers. Dat was al zo omvangrijk dat de meeste analisten en journalisten gewoon niet aan het MKB toekwamen.

IT Zoom is een van de Duitse titels die hier recent wel aandacht voor heeft gevraagd. Het heeft 6 punten benoemd die beter bestudeerd moeten worden. Bij het ontbreken van een goede Nederlandse versie van het artikel is het voor de Nederlandse MKB ondernemer die zaken doet met het VK een van de weinige bruikbare bronnen.

De 6 conflictpunten die IT Zoom ziet zijn:

  1. douane en belastingen
  2. handel en e-commerce
  3. logistiek en verticale ketens
  4. nieuwe producten voor VK markt
  5. contracten
  6. gegevensbescherming en cloud

Volledig

Of deze opsomming volledig is valt te betwijfelen, maar dat is onvermijdelijk omdat het hier gaat om een algemeen beeld. Per sector kunnen er nog andere zaken een rol spelen die maken dat Brexit een punt van zorg hoort te zijn voor elke ondernemer.

Aan de andere kant zijn dit soort lijstjes ook een goed voorbeeld van de uitkomst van een impact analyse. Wie zaken doet met het VK moet rekening houden dat op deze punten iets kan veranderen.

Wat ook handig is aan dit overzicht is dat het gebruikt kan worden voor een bijzonder praktische oefening. Stel bij elk van de punten deze twee vragen

  • Hoe het komt dat ze nu amper aandacht behoeven, is dat omdat we in de EU zitten of komt het door iets anders?
  • Als het door iets anders komt, hoe snel zijn we dan in staat de procedures hiervoor te wijzigen?

Het zijn eerst en vooral vragen waar risk en compliance afdelingen van grote ondernemingen de tanden op stuk bijten. Het is iets waar ook het MKB wel eens bij mag stilstaan. Dan is een dergelijke lijst waarmee de Brexit impact op het MKB zichtbaar wordt een welkome handreiking.