Microsoft’s prijsverhoging voor GB als wake up call

Afgelopen maandag heeft Microsoft een prijsverhoging aangekondigd.  Dat is wat door velen werd gevreesd. Als gevolg van de gewijzigde koers van het Britse Pond ten opzichte van de US Dollar zullen de prijzen voor Microsoft diensten op het eiland per volgend jaar worden verhoogd.

Fors

De wijzigingen van 13% voor on-premise licenties en 22% voor cloud diensten zijn zonder meer fors te noemen. Dat er in de pers nog wordt gestreden over de logica, afrondingen en voorwaarden kan worden afgedaan als achterhoede gevechten. Belangrijker moet toch echt zijn dat we (niet alleen de Britten) zien dat er zowel sprake is van een afhankelijkheid. Een die door velen wordt beschouwd als een drempel naar andere oplossingen over te stappen.

Over dat eerste is al meer geschreven, voor software licensies is al jaren sprake van een gevoeld (semi-) monopoly. Een ander punt, de valuta schommelingen, zijn in de recente jaren in Europa amper onderwerp van gesprek geweest. Of dat een direct gevolg is van de min of meer stabiele Euro is niet bekend. Het is waarschijnlijker dat slechts weinigen in de IT sector zich nog weten wat het is hardware en software te moeten inkopen en verkopen op basis van dagprijzen. Toch was dat tot in de jaren 90 van de vorige eeuw een vaker voorkomend verschijnsel, waaraan velen ook extra wisten te verdienen.

Nu we de stabiele prijzen zijn gewend is waarschijnlijk iedereen verleerd correct te reageren op een plotsklaps aangekondigde prijsverhoging. Het zijn slechts de echte grote ondernemingen die in staat zijn valuta schommelingen af te dekken. Waarschijnlijk zijn dat ook de bedrijven die dit in de BC en DR plannen hebben benoemd en dus ook niet schrikken van een Brexit schokgolf. Voor alle kleinere – en vooral ook jongere – ondernemingen is dat niet het geval. Zij doen er goed aan eens goed na te gaan hoe zij op een vergelijkbare prijsschok zouden reageren. Wat dat betreft is de ophef over de stap van Microsoft een zinvolle wake up call.