analisten analyse grafiek

Meer of minder smartphones – analisten die elkaar tegenspreken

De markt voor smartphones is minder transparant dan we denken en als analisten elkaar tegenspreken kan dat ook iets anders betekenen.

Aantallen

Hoeveel smartphones worden er de komende periode geproduceerd? Waarom is dat belangrijk en voor wie? De eerste vraag is al direct een probleem. Om te beginnen weet namelijk niemand wat de exacte capaciteit van alle fabrieken is. Het aantal dat van de lopende band kan rollen is een theoretische waarde. Fabrikanten noemen dat getal, maar dat heeft niets te maken met de feitelijke orders. Het is evenmin altijd duidelijk wat wordt verstaan onder productie. Wat van de band afkomt hoeft geen eindproduct te zijn.

Een ander punt – hier al vaker genoemd – is dat niemand in staat is alle fabrieken in China in kaart te brengen. Hoeveel capaciteit daardoor onder de radar blijft of juist te hoog wordt ingeschat blijft gissen. Kortom het is verdraaide lastig opgegeven cijfers te verifiëren.

Wie wil het weten

De vraag voor wie de aantallen belangrijk zijn en waarom is makkelijker te beantwoorden. Telco’s willen het weten. Ze zijn zelf grootafnemer van toestellen. Indicaties voor een bepaalde vraagontwikkeling kan nuttig zijn voor de finetunen van de eigen infra. Als fabrikanten een verdubbeling van 5G toestellen aangeven of het staken van assemblage van 3G modellen voor een bepaalde markt willen de telco’s in dat gebied wel graag snel horen.

Productiecijfers verzamelen en interpreteren is het werk van analisten. Zij doen de eerste filtering. Telco’s en importeurs of distributeurs doen als het goed is een tweede filtering. Wat analisten rapporteren is dus de basis van veel dan een aantal persberichten of artikelen zoals deze blogpost.

Elkaar tegenspreken

Het is daarom meer dan opvallend dat in twee weken tijd Trendforce met twee berichten over de markt voor smartphones komt die elkaar lijken tegen te spreken. Het eerste bericht noemt een stijging tot het pre-pandemie level in 2022 waarschijnlijk. Twee weken later staat in een bericht over de Q3 productie dat herstel van de markt in 2022 weinig waarschijnlijk is.

Wat is hier aan de hand? We zien artikelen en tabellen die tot verwarring leiden. Ze komen van een bureau en de datasets waarop de analisten hebben teruggegrepen zouden dezelfde moeten zijn. De tabellen laten verschillen zien die met afrondingsverschillen te verklaren zouden zijn. Maar daarmee is de prognose voor 2022 niet te verklaren.

Verklaring

Geeft dit aan dat de analisten van een bedrijf dat zegt veel te weten over smartphones het onderling niet met elkaar eens zijn? Dat kan een rol spelen maar iets anders is waarschijnlijker. Wie of wat weet wat het pre-pandemie productieniveau is? De kans is gewoon groot dat hier het wensdenken van de fabrikanten iets te makkelijk is overgenomen. Er is immers weinig ruimte exact te controleren of wat die aanleveren ook klopt en niets is zo makkelijk als data achteraf aanpassen. In dit geval door de capaciteit en productie lager te waarderen dan het geval was..