Leerzame punten ACM boete KPN en Vodafone

kpnDinsdag 27 januari maakte de toezichthouder ACM bekend KPN en Vodafone boetes te hebben opgelegd wegens het overtreden van de wet. Beide telecombedrijven hebben diensten aangeboden via de mobiele netwerken waarbij de wettelijke voorschriften voor netneutraliteit zijn geschonden.

Dat er wordt gehandhaafd door ACM op specifiek netneutraliteit is op zich al de moeite van het vermelden wordt. Het geeft aan dat, ondanks een heldere wet en veel publieke aandacht, er partijen zijn (geweest) die meenden diensten te kunnen aanbieden die daar aan voorbijgingen. Dit is het eerste punt dat van dit dubbele boetebesluit te leren is. ACM laat doorschemeren dat in ieder geval bij KPN en Vodafone marketingacties of technische processen niet grondig getoetst worden aan de wet.

Fouten ACM

Het tweede punt dat leerzaam is, is door een fout van ACM bekend geworden. De boete voor KPN meldt “onder water” het aantal gebruikers van de eigen gratis WiFi hotspots. 2,5 miljoen is een indrukwekkend aantal gebruikers voor een gratis dienst. Een dienst die nota bene concurreert met het eigen mobiele netwerk. Als er zo massaal WiFi wordt verkozen boven 3G en 4G, is dat leerzaam. Het zegt iets over de hordes die KPN te nemen heeft om gebruikers van 3G naar 4G te migreren.

Ook in de boete van Vodafone was door een fout het aantal gebruikers te zien. 3.200 gebruikers voor “gratis” streaming van HBO content. Zelfs zonder de boete kan deze businesscase nooit kostendekkend zijn geweest (denk aan de kosten voor de reclame campagnes). Voor telco’s die zich buigen over streamingdiensten is hier een duidelijke les. Schijnbaar zijn er buiten YouTube en co weinig contentkanalen die aanspreken. Aanbieders van content hebben door deze boete ook niet langer de mogelijkheid onduidelijk te zijn over de successen bij andere providers.

Dat laatste vergroot dan weer de transparantie bij onderhandelingen en is daarmee een positief punt in deze zaak.

Share: