LED sector en ontwrichtende subsidies en oneerlijke concurrentie

Tal van sectoren, waaroder de LED sector in het Westen claimen hinder te ondervinden van oneerlijke concurrentie uit de VRC. Voorbeelden daarvan halen regelmatig het nieuws. Cijfermatige onderbouwing blijft vaak beperkt tot het vergelijken van de prijzen en het wegvallen van marktaandelen

Digitimes heeft gisteren voor het eerst een ander cijfer genoemd. De Taiwanese onderzoekers claimen dat lokale Chinese overheden vorig jaar de subsidiekraan voor de LED sector hebben dichtgedraaid. Onderbouwing van de claim is spaarzaam, dus een slag om de arm blijft nodig.

Lokale overheden

Ondanks dat voorbehoud is het artikel van Digitimes waardevol en wel om de volgende redenen. Het geeft aan dat lokale overheden de subsidies verstrekken, dan wel verstrekt hebben. Daarmee blijft niet niet alleen buiten het zicht van de meeste westerse analisten en concurrenten, zelfs Beijing kan slechts gissen naar de totale omvang van de geldelijke ondersteuning. Wat ook genoemd wordt is dat de kraan is dichtgedraaid omdat de productie inmiddels zo hoog is dat op alle markten (ook de Chinese markten) sprake is van overaanbod. De subsidies die nu verstrekt worden zouden primair bedoeld zijn om IE en innovaties te promoten. Of dat niet impliciet betekent dat de werkgelegenheid onder druk komt te staan in de provincies noemt het artikel niet, maar dat moet welhaast onvermijdelijk zijn.

2/3 minder subsidie

De drie grootste (?) spelers – Sanan Optoelectronics, HC SemiTek en MLS – zouden in het eerste halfjaar van 2018 omgerekend € 238 miljoen aan lokale steun hebben ontvangen. Na de eerste zes maanden van dit jaar zou de teller op twee derde lagerstaan. Het blijven enorme bedragen en wat Digitimes noemt zijn alleen de geldstromen van lokale overheden. Er zijn immers nog meer manieren om in de VRC aan goedkoop geld te komen.

Ook zonder alle geldstromen te kennen maakt deze case wel duidelijk waarom concurrentie uit de VRC zo snel ontwrichtend werkt. Dat de hoogste Chinese overheid dat zelf ook weet, wordt duidelijk uit ouder materiaal. Reeds in 2014 probeerde Beijing door te communiceren over verminderde landelijke subsidies te voorkomen dat het Westen de import van LED aan banden zou leggen. Wat voor de LED sector geldt gaat daarbij ook op voor andere sectoren, van grote windmolens tot kleine electronica onderdelen, het hierboven beschreven patroon komt opvallend vaak voor.

Share: