Klantgegevens B2B en B2C

Dat ondernemers onderscheid maken tussen zakelijke en particuliere klanten heeft tal van redenen. Zakelijke gebruikers stellen in de regel niet alleen andere eisen aan de dienstverlening dan particulieren, ze moeten soms anders geholpen worden omdat we regelgeving dat voorschrijft. Bijvoorbeeld de verplichting dat aan ondernemers een gespecificeerde factuur met afzonderlijk vermelde btw verstrekt moet worden.
 
De meeste online dienstverleners weten goed met deze twee verschillende klantgroepen om te gaan, omdat de geautomatiseerde systemen voor administratie en relatiebeheer inmiddels zo ver ontwikkeld zijn, dat deze zelf al een onderscheid maken.
 
Dit wil echter niet zeggen dat ondernemers zich ook bewust zijn van het feit dat het werken met klantgegevens aan wettelijke eisen moet voldoen, vooral waar het betreft de opslag en de verwerking. Bij onze gesprekken met ondernemers in de online-sectoren komt vaak naar voren dat men bij het verzamelen van klant- en prospectgegevens niet precies weet welke gegevens mogen worden gevraagd en opgeslagen. Dit merken we vooral als er in de media over een datalek of datadiefstal wordt geschreven.
 
Soms zijn de ondernemers  zich niet eens bewust van het bestaan van regelgeving op dit terrein. In dat geval worden we dan default geconfronteerd met een data set per klant, die in de loop der jaren steeds verder is uitgebreid en overduidelijk meer informatie bevat dan is toegestaan. Vooral registratie systemen voor ondersteuning bij storingen zijn in deze context punt van aandacht.
 
Een recente posting op de website ISPam.nl verwant aan dit onderwerp leverde een aantal geruststellende reacties op. De dienstverleners die reageerden en voorbeelden gaven van de eigen datasets maakten zich niet schuldig aan het vergaren van te veel informatie.
 
Desondanks is er geen reden tevreden achterover te leunen met het idee dat de online sector de zaakjes voor elkaar heeft. In een samenleving waarbij het klassieke onderscheid tussen consument en zakelijke gebruiker, of anders gezegd natuurlijke persoon en rechtspersoon, steeds  verder vervaagd moeten aanbieders van diensten alert blijven.
 
Omgang met klantgegevens moet een permanent punt van aandacht en zorg zijn. Dat ondernemers die hier goed mee omgaan opvallend vaak goed bij klanttevredenheid en imago onderzoeken scoren zal geen verbazing wekken. Het is echter wel een prettige bijkomstigheid, die PR wise kan worden ingezet.