Kan E-commerce ook afnemen?

Die vraag klinkt vooral theoretisch. De cijfers van e-shopping waar dan ook ter wereld, voor elk type product of dienst zijn allemaal positief en een einde aan de groei klinkt gewoon niet logisch. Er zijn wel signalen van afvlakkende groei, maar dat is te verklaren met marktverzadiging.

PWC heeft echter de knuppel in het hoenderhok gegooid. Begin april verscheen het rapport Total Retail 2015, waarin ook bevindingen van en over Duitse e-shoppers zijn weergegeven. En daaruit zou blijken dat bij drie categorieën in Duitsland sprake is van een afname van het aantal burgers met internettoegang dat aan e-commerce heeft gedaan. De daling van 2% bij computers en bruingoed zou nog kunnen afgedaan met verwijzingen naar verzadiging, het uitblijven van grote sportevents en andere klassieke verklaringen die ook in de fysieke retail worden gehanteerd. De -4% bij boeken, muziek en video kan daarmee niet verklaard worden. En de daling van 7% bij kleding en schoenen is helemaal opvallend.

PWC gebruikt deze cijfers om de markt voor e-commerce onder te verdelen in verzadigd – volwassen en groeipotentie. Voor partijen die e-commerce bedrijven als klantgroep hebben gedefinieerd – zoals IT bedrijven – is dat een indeling die kan helpen deze klanten beter te ondersteunen.

Share: