ISDN kan weg – het heeft geen voordelen meer

Er is al het nodige geschreven over de start van het uitfaseren van ISDN in Nederland. Hier en in de omringende landen is deze techniek door de incumbents voor EOL verklaard. Het gebruik is te gering de dienst nog optimaal te kunnen aanbieden en ondersteunen. De verklaring lijkt te kloppen, maar het is niet de enige reden van deze neergang.

Uitfaseren of profiteren

Keurig aan het begin van deze maand heeft de pers, inclusief radio en tv, aandacht besteedt aan het uitfaseren van ISDN door KPN. Het telecombedrijf noemt de afname van het aantal klanten, de verouderde techniek en de betere alternatieven in een adem. De concurrentie volgt die lijn.

Regionale aanbieders

Dat is een opvallend verschil met Duitsland. Hier springen regionale aanbieders juist in het ontstane gat met de belofte ISDN nog x jaren te leveren en ondersteunen. Zij profiteren van het uitfaseren, maar voor hoelang is niet bekend. De incumbents die de stekker uit ISDN trekken profiteren uiteraard ook. Zij hebben een groot aantal van de actieve ISDN klanten gemigreerd naar een VOIP omgeving. De marges op die dienst zijn aantrekkelijker dan conventionele ISDN, ondanks de lagere maandprijzen voor de eindklant.

Afscheid

De eindklant van ISDN is vandaag de dag vooral nog de ondernemer. Particulieren vormen een klein segment in de ISDN gebruiksdata die gepubliceerd zijn. Ondernemers zijn de grootste groep en beter is het die groep verder te segmenteren. Wie dat doet komt tot de conclusie dat ISDN op plekken een legacy techniek is. Een waarvan men graag afscheid wil nemen.

De reden waarom men in delen van het bedrijfsleven wil overstappen van ISDN naar een nieuwere techniek is tot op heden weinig benoemd in de Nederlandse pers. Mensen, kennis en kosten zij een combinatie die zorgt dat ISDN EOL verklaard moet worden. Het aantal bedrijven met interne kennis van de techniek neemt af, dat geldt ook voor de externe onderhoudsbedrijven. Dat komt omdat die groep technici altijd al klein is geweest en aanwas door de komst van VOIP natuurlijk totaal is opgedroogd. De groep die de kennis nog wel bezit druppelt het bedrijfsleven uit, vrijwillig of bij onvermijdelijke reorganisaties.

Schaarste

Mensen en kennis worden schaars. Wat ook schaars wordt zijn de onderdelen. Voor zowel de infra aan telco kant als bij de klant geldt dat er het aanbod schaarser wordt. De grote fabrikanten hebben de productielijnen teruggeschroefd of zelfs al gesloten. Onderdelen zijn vaker dan ooit refurb, omdat er geen nieuw meer is. De schaarste leidt tot hogere kosten en wordt terecht als een risico gezien.

De neergang van ISDN is onvermijdelijk omdat aanbod- en vraagzijde er de voordelen niet meer van inzien.

Share: