Is cloud echt booming business?

Afgaand op de vele persberichten die wekelijks worden verzonden kan de indruk ontstaan dat cloud booming business is.

Tegelijkertijd valt de oplettende lezer van al die berichten op dat er steeds vaker onderscheid wordt gemaakt. De cloud van de verzender van het persbericht heet toch wezenlijk anders dan die van de concurrentie. Een begrijpelijke boodschap, want onderscheidend vermogen is de basis van gezonde concurrentie.

Maar gaat dat vergelijken in het geval van cloud ook op? In tegenstelling tot het vergelijken van een pak melk bij twee aanbieders kan cloud op compleet verschillende diensten slaan. Gevolg: de beoogde afnemer – beter bekend als de klant – dient exact te weten wat de aanbieders onder cloud verstaan. Gelukkig gaat dat in de meeste gevallen goed, omdat IaaS, PaaS en SaaS inmiddels redelijk ingeburgerde begrippen zijn, bij vragende en aanbiedende partijen.

De verdiepingsslag gaat echter minder goed. Bij private, public en hybride is er meer in het spel dan de kennis van de afnemer. Ook de aanbieder heeft hier een belangrijkere rol, niet in de laatste plaats omdat er veel indicaties zijn dat juist hier niet elk aanbod ook overeenkomt met de technische werkelijkheid.

Anders gezegd, er wordt nog al eens een dienst verkocht als private cloud, die dat in werkelijkheid niet is. In Duitsland is in dit verband recent nog geschreven dat in tot 30% van de gevallen waarschijnlijk een verkeerde dienst is geleverd. Kenners van de businesscase rond hostingdiensten zullen de achterliggende redenen direct begrijpen: de marge op een echte private cloud dienst is beter dan die op een publiccloud dienst of een “gewone” virtualiseringsdienst. Zolang iedereen – aanbieder als afnemer – daarmee kan leven lijkt het alsof cloud booming is.

Het moment dan niet langer knollen voor citroenen mogen worden verkocht zal wel eens het moment kunnen zijn dat het beeld dat cloud permanent booming is stevig wordt gecorrigeerd.