640px-Flag_of_India

India: acties tegen elke Chinese smartphone maker

Enkele dagen terug zijn in India 44 vestigingen van de Chinese smartphone maker VIVO bezocht door de economische controledienst. Die actie volgde op tips dat vanuit die locaties de lokale wetten zijn overtreden. Concreet gaat het daarbij om verstrekken van onjuiste informatie en het wegsluizen van geld naar het buitenland.

Deze actie is niet opgevallen bij de Nederlandse pers. Dat geldt ook voor eerdere acties tegen onder andere Xiaomi en Huawei. Tegen dat laatste bedrijf is de verdenking van fraude en misleiding zo ernstig dat de Chinese directie de paspoorten heeft moeten inleveren. Dat moet voorkomen dat ze het land ontvluchten. Een van die verdachten heeft daadwerkelijk geprobeerd te vluchten, maar het vliegtuig naar Thailand heeft hij niet kunnen betreden.

Deze acties en beschuldigingen in India en de reacties die daarop volgen vanuit China laten zien dat de verhoudingen tussen de landen niet goed zijn. Tegelijk moet onthouden worden wat hier echt aan de hand is. India beschuldigt al deze partijen ervan dat ze fictieve kosten, voor zaken als licenties en royalties, introduceren. Die moeten dan worden betaald aan bedrijven buiten India. India kent strikte regels voor de export van valuta. De vermoedelijk fictieve kosten worden via en tussenstop in een derde land bijgeschreven op de rekeningen van de Chinese smartphone makers.

Ondertussen is er beslag gelegd op de rekeningen van Xiaomi, waardoor dat bedrijf amper kan produceren. De directie van Huawei is gedagvaard en de aanklacht spreekt ook over het bewust traineren van het onderzoek. De acties van de instanties in India gaan verder dan deze drie Chinese smartphone merken. Het speelt ook bij merken die in het Westen niet bekend zijn.