Hybride cloud: oplossing of uitvlucht?

Het is eenvoudig om het begrip cloud af te doen als een voorbeeld van een hype, door aanbieders gestart, die zich op een andere manier dan gedacht heeft ontwikkeld. Daarvoor volstaat het te kijken naar de acceptatie van de diensten door de verschillende marktsegmenten. De verschillen tussen de segment zijn zonder meer opmerkelijk.

Dan blijkt ook dat met name in de bovenkant van de markt de adoptie opvallend traag verloopt en dat aan de onderkant het de consumenten, in hun rol als enduser, SaaS massaal hebben geaccepteerd. Of die laatste groep ook echt doorheeft welke afgenomen diensten SaaS zijn is daarbij niet meer dan een detail. De andere kant van de schaal bestaat uit bedrijven en overheden die modernisering uitstellen omdat het iets met cloud te maken kan hebben. Ook hier geldt dat niet iedereen altijd doorheeft wat cloud is.

Aanbieders van clouddiensten, en al helemaal partijen die internationaal opereren, hebben deze ontwikkeling niet voorzien. Dat blijkt uit de vele publicaties waarmee deze partijen pogen de bovenkant van de markt te overtuigen van het eigen gelijk. De situatie is dat we daar nog steeds niet van een dienst kunnen spreken die door 80% of meer van de markt omarmd wordt.

Waar dat aan ligt: ten eerste omdat cloud een verzamelbegrip is. IaaS is compleet anders dan SaaS, maar in de pers en ook in de sector wordt het achteloos op een grote hoop geveegd: het is allemaal cloud. En andere reden is dat aanbieders weinig consequent zijn. Het is makkelijker gebleken iets te voorzien van een cloud-label dan tijd investeren in het uitleggen van de propositie.

Het is om die reden dat de nieuwste poging tot het introduceren van een nieuwe loot aan de cloudboom, namelijk hybride cloud, door Bureau Terdege kritisch wordt gevolgd. Aanbieders die stellen dat dit echt iets anders is dan al het voorgaande kunnen namelijk vooral de indruk wekken dat ze klanten en prospects niet serieus nemen. Liever een nieuwe naam en sprong voorwaarts dan bereid (of in staat) zijn iets uit te leggen? Dat staat haaks op een van de basisprincipes van cloud: vertrouwen door samenwerken en maximale transparantie. Met dat in het achterhoofd is het goed de eigen cloud proposities en de plek die hybride daar inneemt kritisch te bekijken.

Bureau Terdege beschikt over kennis en ervaring die voor de positionering van de afzonderlijke cloud componenten en het gehele aanbod van groot belang is.