Historische daling smartphone productie in Q2-2020

smartphoneVolgens Trendforce heeft het afgelopen kwartaal een historische daling van de smartphone productie laten zien. De lockdowns van fabrieken en het stilleggen van transport zorgde, met het wegvallen van de vraag, voor een 16,7 procent lagere productie dan een jaar geleden.

Dat het aantal geproduceerde smartphones in Q2 nog harder zou dalen dan in Q1 belooft weinig goed voor het lopende kwartaal. De achterstanden kunnen namelijk niet zo maar weggewerkt worden. Het uitblijven van vraag is ook nog steeds aan de orde, Consumenten houden de hand op de knip. Voor Q3-2020 kan daarom  worden uitgegaan van weer een double digit daling. Deze keer van iets meer dan 10 procent, wat in de buurt komt van de Q1 daling.

Marktaandelen

Parallel aan de verdere daling zou er ook sprake zijn van een verschuiving van marktaandelen. Samsung bouwt de positie as grootste producent verder uit en kan bijna een kwart van de globale markt claimen. Dat komt met name door afnemend marktaandeel van Huawei. Dat vier procent punten achteruit gaan. Als het Chinese bedrijf daadwerkelijk geen CPUs meer kan krijgen zal dat in Q4 voor een nog verdere daling van het marktaandeel leiden.

Een stijging voor Samsung en daling voor Huawei mag echter niet afleiden van het totale beeld. De markt voor smartphones, die al langer onder druk staat zal dit jaar verder achteruit gaan. Als op jaarbasis ruim 10 procent minder wordt geproduceerd betekent dat forse inkomstendalingen voor de retailers en telco’s

De aanname is nu dat dat deze daling volgend jaar kan worden omgebogen naar groei. Dan zou de eerste grote vraag naar 5G toestellen moeten ontstaan. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat die daling naar smartphones alleen zal ophouden als de Covid-19 crisis op wereldschaal onder controle kan worden gebracht. Zolang in bevolkingsrijke landen als de VS en Brazilië het aantal melding hoog blijft zal de consument niet snel een nieuwe smartphone aanschaffen.

Trendforce wijst terecht op dat voorbehoud. Wat het niet noemt is de handelsoorlog tussen de VS en de VRC. Ook die kan bijdragen aan een nog langere daling van de smartphone productie. Voor de 2020 cijfers maakt dat overigens niet meer uit. Dit jaar zal de boeken in gaan als een van vier kwartalen YoY krimp.

Share: