TV - televisie

Halvering omzet pay TV in Amerika tot 2025

Rond het weekend hebben beleggers kunnen nadenken over de toekomst van pay tv in Amerika. Het nieuwste rapport van Digital TV Research houdt de markt namelijk voor dat die omzet in 2025 minder dan de helft zal zijn van die in 2015. Van $105 miljard terug naar $56 miljard.

Het rapport zal voor de grote Amerikaanse spelers, zoals Comcast, Charter, DirectTV, Dish, Verizon, Atlantic, geen verrassing zijn. Voor beleggers, de pers en de politiek is het een ander verhaal. Een dominante sector verliest in hoog tempo omzet maar ook aan belang.

Krimp pay tv is wereldwijd

Wat het rapport verder duidelijk maakt is dat de Amerikaanse markt krimpt, terwijl die in andere landen nog groeit. Het meeste geld met pay tv zal tegen 2025 uiteraard in India en China worden verdiend. Op wereldwijde schaal kunnen die twee bevolkingsrijke landen echter de daling, die het sterkst in Amerika is, niet gaan compenseren. Pay TV zal ondanks een toename van 345 miljoen klanten tussen 2015 en 2025 ruim 12 procent minder omzet genereren.

Dat gaat consequenties hebben voor het content aanbod, net zo als de plaatsen waar dat wordt gemaakt. De werkgelegenheid in Amerika voor deze sector zal dus waarschijnlijk niet meer zo hard groeien of zelfs gaan afnemen.

Oorzaken omzet halvering

Belangrijk is natuurlijk de oorzaken van die krimp de kennen. In tegenstelling tot wat velen verwachten is het niet de verschuiving van de consumptie die dit proces aanjaagt. Het beeld is veel complexer en niet voor alle landen gelijk. De omzet valt in landen als Amerika terug omdat de aanbodzijde de prijzen zal moeten bijstellen. Dat is een direct gevolg van de concurrentie en de hogere strijd om de “kijktijd” van de consument.

In andere landen speelt dit natuurlijk ook. De concurrentie met internet content is overal groot. Maar er zijn ook meer regionale aspecten die een rol spelen. Vergrijzing is in landen als Griekenland, Italië en Duitsland een factor die grote impact heeft op de kijkcijfers. In Amerika speelt dat niet landelijk, maar wel op regionaal niveau. Het aantal klanten neemt in die gebieden netto af. Gebieden waar de bevolking nog wel verjongt of toeneemt zijn geen garantie dat daar de tv omzet stabiel blijft. Nergens wordt genoemd dat die hoger wordt.

Als sponsoring van pay tv deel van de businesscase is, wordt het maken van regionale programma’s door de vergrijzing steeds lastiger. Het rendement van sponsoring en advertenties wordt geringer. Dat leidt weer tot programma’s die goedkoper moeten zijn. Of ze worden gewoon gestaakt. Het bestaande en bekende aanbod neemt zo af. Dat is voor de consumenten in de gebieden die het betreft dan weer een extra reden het abonnement te stoppen.

Geen oplossing

Er is voor de tv zenders en makers geen sprake van een enkele knop die kan worden bijgesteld. Die optie bestaat niet en er zijn ook te veel factoren die een rol spelen. Dat als gevolg daarvan omzet van pay tv alleen maar naar beneden zal gaan is daarom ook onvermijdelijk.

Wie meer wil weten over de ontwikkeling van tv en tv content in de EU is er dit werkdocument. Ook hier wordt een afname van pay tv omzet gesignaleerd.