Gratis WiFi een EU taak?

Eind mei heeft Brussel een persbericht uitgestuurd met als onderwerp meer gratis WiFi binnen de EU. WiFi4EU is de naam van een project waarbij openbare plaatsen in de EU gratis en beveiligde WiFi faciliteiten moeten krijgen. Dat roept de vraag op wat de rol en taak van Brussel hier is.

Waarom?

De belangrijkste vraag is natuurlijk waarom dit plan er is gekomen. Op basis van het persbericht en de eerste reacties kan niet anders worden geconcludeerd dat de onderbouwing rammelt. Er is sprake van het ontsluiten van belangrijke plekken, dat klinkt valide. Maar het heet ook te helpen de digitale kloof te overbruggen. De link tussen een WiFi in een museum en de digitale is apart. Dat het helpt gebieden zonder bereik te ontsluiten komt evenzo gekunsteld over. Zonder verder context lijkt dit toch vooral een geval van politiek scoren te zijn.

Wie betaalt dat?

Het model waar het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad het eens zijn geworden is best transparant. Tot maximaal €120 miljoen is beschikbaar om maximaal 8.000 WiFi hotspots te creëren. Die moeten worden aangelegd en beheerd door de uitbaters van de openbare ruimtes, musea en dergelijke. Voor de kosten daarvan kunnen die een aanvraag indienen bij de lokale overheid en die schiet die aanvraag dan in bij het loket in Brussel.

Een snelle rekensom leert dat elke hotspot dus maximaal €15.000 mag kosten en voor dat bedrag moet de dienst 3 jaar lang worden aangeboden. Dat is geen vetpot, helemaal niet als er geen infrastructuur aanwezig is. Graafkosten of het optuigen van 4G antennes is zoals bekend een enorme kostenpost.

Wat levert het op?

Het antwoord op die vraag zal waarschijnlijk worden dat de publiciteit het hoogtepunt zal zijn. De bedragen zijn te gering om de digitale kloof te overbruggen en veel details zijn niet uitgewerkt. Daarnaast omvat de digitale kloof meer dan alleen WiFi. Zomaar een accesspoint in een museum of ziekenhuis ophangen en verbinden aan een consumenten coax of adsl lijn is net aan financierbaar. Of het technische verantwoord en vooral veilig is kan betwijfeld worden. Na drie jaar zal zeer waarschijnlijk ook een rapport verschijnen met als conclusie dat dit een leerzame test was. Maar voor herhaling vatbaar zal het niet zijn. De EU geldstroom voor gratis WiFi is het verkeerde antwoord op verder legitieme vraagstukken.

Share: