onlinekosten.de

Geen plek meer voor onlinekosten.de

Met ingang van 2022 houdt de website onlinekosten.de op te bestaan. De Duitse website die ooit begin als een prijsvergelijker gaat op in de omgeving van een grotere vergelijkingssite. Dat zegt iets over de volwassenheid van de markt en over wat Nederland te wachten staat.

Overzichten

Toen internet en mobiel bellen voor de gewone man/vrouw bereikbaar werd was er veel vraag naar heldere overzichten. In elk land zien we daarom rond de eeuwwisseling een sterke groei van websites met overzichten van aanbieders, prijzen en voorwaarden.

Over de jaren zijn die overzichten steeds beter geworden. De statische opsomming is vervangen voor een database die veel maatwerk mogelijk maakt. Bezoekers konden en kunnen zo een goed beeld krijgen van de beste aanbiedingen.

Minder aanbieders

Bij internet is het aantal aanbiedingen over de jaren afgenomen. Toen inbel-internet ophield te bestaan en breedband de markt veroverde nam het aantal aanbieders af. Dat werd weer deels gecompenseerd door de komst van mobiel internet. Vergelijkingssite kunnen een meerwaarde bieden. Zij laten de bezoeker het aanbod van alle telco’s en MVNO’s zien, zonder dat die daarvoor moeite moet doen.

Onlinekosten.de is met het vergelijken van vast internet, bellen en mobiel internet groot geworden. Naast die databases was er ook ruimte voor nieuws en een redelijk actief forum. Toch is het concept niet meer levensvatbaar. De stekker gaat er uit.

Verzadigde markten

Waarom die stap wordt gezet schrijft men niet. Bekend is dat de markt anno 2022 totaal anders is dan +20 jaar geleden. Internet en bellen zijn verzadigde markten. Het aantal overstappers is nog wel aanzienlijk, maar nieuwe klanten zijn er niet meer zo veel te werven. Er zijn daarom ook minder pageviews voor websites as onlinekosten.de. Minder bezoek betekent minder inkomsten. Die inkomsten bestaan uit de webvertising en de vergoeding voor het aanbrengen van nieuwe klanten.

Hogere kosten – lagere inkomsten

Tegenover de lagere inkomsten staan de hogere kosten. Het beheren van een forum is tegenwoordig een kostenpost. Dat kranten en andere publicaties daar mee ophouden komt vaker voor.

Maar er speelt nog iets. Na al die jaren zijn de aanbieders van IP, spraak en data zelf ook transparanter gaan communiceren. Ze moeten wel, omdat de wetgeving op dat punt is flink aangescherpt. Daarmee is een belangrijke bestaansreden van websites als onlinekosten.de gewoon komen te vervallen. Alle prijsvergelijkers in de EU, niet alleen die van hotelkamers, moeten zelf ook meer transparant zijn.

Het verhaal kan een op een worden vertaald naar de Nederlandse markt. Ook hier is nog een aantal websites actief, waarvan de business totaal is uitgehold. Leuk voor een hobby en niet meer dan dat.