usb-c-oplader-kabel-4718921_640

Geen oplader meer bij smartphone – de tweede poging

Afgelopen weken is elders geschreven dat ook Huawei afstapt van de routine met elke smartphone een oplader mee te leveren. Daarmee zou het Chinese bedrijf Apple en Samsung volgen. Die zouden dat voor bepaalde modellen al doen.

Oplader is noodzaak

Het idee geen oplader mee te verpakken is overigens niet nieuw. Wat nu gebeurt is een tweede poging. Zonder oplader is een smartphone niet te gebruiken. Sinds de introductie van de eerste mobiele telefoons is die noodzaak onderkend. Elke fabrikant leverde daarom ook een eigen lader mee. Die was voorzien van de eigen branding en zeker in het begin ook nog van de eigen stekker.

Naarmate de markt voor mobiele telefoons en smartphones toenam werd de meerwaarde van die opladers steeds belangrijker. Het was een vorm van branding, ook toen steeds meer fabrikanten de eigen aansluitingen opgaven en mini of micro USB introduceerden. Die eerste USB laders waren op papier universeel, maar de praktijk was anders. Fabrikanten dwongen met net iets afwijkende implementaties de gebruikers een merk-lader te gebruiken. Omdat de smartphone ook steeds vaker onderweg of thuis en op kantoor werd gebruikt, was de markt voor extra laders groot en zeer lucratief. Voor de kabels gold daarbij exact hetzelfde. Menig fabrikant probeerde binnen de marges van de USB standaard een “Apple afhankelijkheid” te creëren.

Eerste pogingen

Circa tien jaar geleden kwamen de eerste pogingen smartphones zonder oplader te leveren. Het waren de telco’s die zo probeerden branded toestellen te verkopen tegen net iets betere prijzen. Minder afval was toen al het formele argument in de externe communicatie. Intern werd voorgerekend wat de margeverbetering was. Echt succesvol waren die acties niet. Daarvoor waren de bestaande opladers toch niet gestandaardiseerd genoeg en de nieuwe toestellen te verschillend.

Pas toen de USB mini uit het beeld verdween waren de omstandigheden geschikter voor het uitwisselen van de USB laders en kabels. Die stekker is overigens als sinds 2007 niet meer ondersteund, maar het duurde jaren eer fabrikanten van mobiele telefoons en smartphones de micro USB als de facto standaard accepteerden.

Beperking USB micro

Met de USB micro stekker was het in de praktijk al goed mogelijk een andere lader te gebruiken. Maar er was een goede reden nog steeds een oplader mee te leveren: er waren nog te veel mini laders in omloop. Tegen de tijd dat die legacy laders verdwenen en er genoeg micro’s waren deed het volgende probleem zich voor. Het gevraagde laadvermogen voor een smartphone werd steeds groter. Met micro kon daar niet aan worden voldaan. USB-C moest dat probleem oplossen.

Twee poging

Sinds circa twee jaar is USB-C voldoende aanwezig in de markt. Er zijn ook nu weer exoten die de capaciteit tot aan de grens van de technische specificaties benutten, maar dat is een fractie van de markt. Wat dat betreft is USB-C de eerste echte standaard voor smartphones. Een andere belangrijk verschil is dat dit type aansluiting ook gebruikt wordt voor laptops.

Dus vanuit de stand van de techniek beredeneerd is het volkomen begrijpelijk dat smartphones zonder oplader worden uitgeleverd. Er is echter ook nog een andere reden: de kosten. Net als bij de eerste poging smartphones zonder oplader uit te leveren zal dat argument vaker gebruikt gaan worden. Daar is overigens niets mis mee en het zal meer dan in het verleden geaccepteerd worden.