Gebruikte goederen worden mainstream – maar de term Refurbished geldt niet

Het aanbod van gebruikte goederen neemt steeds verder toe. Elektronica, zoals computers, tablets en smartphones kan op die manier langer worden gebruikt. Milieu en de portemonnee profiteren daarvan. Maar de manier waarop deze goederen worden aangeboden is niet perfect.

In een recent vonnis (30.07.2018, Az. 33 O 12885/17) heeft de rechter in München bepaald dat er grenzen zijn aan wat van een aspirant koper mag worden verwacht, ook als het gaat om gebruikte goederen. De zaak is ook voor de Nederlandse markt relevant en wel om twee redenen. Reden een is dat consumentenrecht op Europese schaal behoorlijk is geharmoniseerd. Reden twee is dat de klacht gericht tegen Amazon, een handelsplatform zoals we er in Nederland ook enkele hebben.

Concreet gaat het om gebruikte smartphone afkomstig van een bekende partij die overal in Europa actief is met het opkopen van gebruikte elektronica. De goederen worden gereinigd, gecontroleerd en waar nodig hersteld. Daarna worden ze via onder andere Amazon te koop aangeboden en daarbij wordt de term „Refurbished Certificate“ hanteerd. De Duitse koepel van consumenten organisaties VZBV vond die term vaag en zelfs misleidend. Een toestel is nieuw of gebruikt, meer keuze is er niet. De Engelstalige statusvermelding vond men te vaag, maar Amazon weigerde op te treden tegen de handelaar.

De zaak escaleerde en kwam zo voor de rechter. Die heeft de VZBV op alle punten gelijk gegeven. Een letterlijke vertaling van die twee Engelse woorden zijn ook niet toegestaan, want ook dat staat er iets dan onduidelijk is en niet zegt of het toestel nieuw of gebruikt is. Dat is dus een forse streep door de rekening van de handelaar in gebruikte goederen. Er moet een term gebruikt worden die iedereen kan begrijpen.