Destep

De meeste bezoekers van deze site komen via Google op basis van de  zoekbegrippen DESTEP en de onderliggende componenten Demografie, Economie, Sociaal, Technisch, Ecologisch en Politiek.

Dat geeft aan dat er veel behoefte is aan voorbeelden hoe een DESTEP analyse moet worden toegepast om ontwikkelingen in de hosting -en datacentersector, maar ook bij telecombedrijven en netwerkleveranciers te beschrijven en te pareren.

Bureau Terdege heeft in zes artikelen steeds een afzonderlijke DESTEP component beschreven. De artikelen zijn hieronder te vinden.

Uiteraard betreft het een beknopte beschrijving. Voor een meer gedetaileerde analyse  of een praktisch toepasbare uitgewerkte visie op het verschil tussen B2B en B2C kan contact worden opgenomen. Commerciële versies om specifieke doelgroepen te beschrijven worden sinds 2009 geleverd aan bedrijven in de genoemde sectoren uit binnen -en buitenland die de Nederlandse  of EU markt bedienen.

Share: